ENGLISH
  Güncelleme: 26/04/2023

AB Komisyonu Tarafından “AB Taksonomi Pusulası” Güncellendi ve Sürdürülebilir Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Danışma Süreci Başlatıldı

AB Komisyonu tarafından, sürdürülebilir faaliyetleri tanımlayan ek kriterlere ilişkin danışma süreci ve AB Taksonomisinin kullanılabilirliğini artıran çevrimiçi araçlar konularının yer aldığı basın açıklaması 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Komisyon, Taksonomi Tüzüğü kapsamına giren dört çevresel hedeften (su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin sınırlandırılması ve biyoçeşitliliğin korunması) bir veya daha fazlasına önemli katkı sağlayan ekonomik faaliyetler için teknik tarama kriterlerini belirlemek üzere, 3 Mayıs 2023 tarihine kadar sürmesi planlanan dört haftalık bir geri bildirim süreci başlatmıştır. Bahse konu düzenlemelere ilişkin geri bildirimlerin yapılabileceği internet sayfasına paylaşılan bağlantı üzerinden ulaşılabilir: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13237-Sustainable-investment-EU-environmental-taxonomy_en.

Ayrıca, AB Taksonomisi’ne hangi yeni ekonomik faaliyetlerin dahil edilebileceği veya mevcut faaliyetlerin teknik tarama kriterlerinde yapılabilecek olası değişikliklere ilişkin öneriler için ayrıca bir Paydaş Talep Mekanizması (Stakeholder Request Mechanism) oluşturulacağı bildirilmiştir.

Açıklamada son olarak, kullanıcıların AB Taksonomisini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için mevcut “AB Taksonomi Pusulası” adlı internet sitesinin güncellendiği ve şirketlerin raporlama yükümlülüklerinde kolaylık sağlayacak bir dizi çevrimiçi araç sunan “AB Taksonomi Gezgini” (EU Taxonomy Navigator, https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy) adlı yeni bir internet sitesine eklendiği belirtilmiştir.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 26/04/2023 / Hit: 3,330

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı