ENGLISH
  Güncelleme: 02/10/2023

AB Başkanlığı Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Temel Haklar Eğitimi için Kars’ta!

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Mali İşbirliği kapsamında desteklenen Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, “Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Temel Haklar Eğitimi”, Kars Valisi Sayın Ziya Polat’ın katılımı ile 2-3 Ekim 2023 günü Kars’ta düzenlendi. Kars, Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerimizden gelen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimde, Kolluk Kuvvetleri Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II Projeleri ile AB üyelik sürecinde temel hakların geliştirilmesi ve korunması alanında AB müktesebatı, uluslararası standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Hakkında

IPA Temel Haklar Alt Alanında desteklenen Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesinin amacı; temel haklar alanında, paydaşlar arasında kurumsal eşgüdümü ve işbirliğini güçlendirmektir.

Bu amaç doğrultusunda üç bileşeni olan Proje, Türkiye'deki ilgili tüm paydaşlarla yakın işbirliği içinde özgün bir operasyonel planla yürütülmektedir. Proje, temel haklarla ilgili on tematik alanda ortak anlayış geliştirilmesini desteklerken, Türkiye ve AB Mali İşbirliği’nin Temel Haklar Alt Alanında koordinasyon ve işbirliğini teşvik etmektedir.

Bu kapsamda Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu kurulmuş ve işlerliğini sürdürmektedir.

1.4 milyon avro bütçeyle 18 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve uygulama süresi 28 ay olan projede, paydaşlarla birlikte çalışılan on tematik alanda kapasite artırımı ve farkındalık faaliyetleri sürdürülmektedir.

  • İfade ve Bilgi Edinme Özgürlüğü
  • İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
  • Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
  • Kadın Hakları
  • Çocuk Hakları
  • Engelli Hakları
  • İnsan Haklarının Kurumsallaşması
  • Ayrımcılıkla Mücadele
  • Dijital Haklar
  • Yatay Konular

Proje kapsamında Kolluk Kuvvetlerine yönelik beş ilde eğitimlere devam edilmektedir.  Eğitimlerin ilki Zonguldak’ta, ikincisi Ankara’da düzenlenmiştir. Kars ilindeki eğitimleri takiben İstanbul ve İzmir’de kolluk kuvvetleri ile biraraya gelinecektir.

Proje ile ilgili gelişmeler ve düzenlenecek toplantılar resmi sosyal medya hesaplarından @ipatemelhaklar (Twitter, Instagram, Linkedin, Facebook, Youtube) ve ipatemelhaklar.ab.gov.tr adresinden takip edilebilir.Güncelleme: 02/10/2023 / Hit: 1,513

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı