ENGLISH
  Güncelleme: 08/12/2016

Çukurova Projelere Hazırlanıyor

Avrupa Birliği Bakanlığı, Adana Valiliği, Yüreğir Belediyesi ve Adana Sanayi Odası işbirliği ile, Çukurova bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin, KOBİ’lerin ve  özel sektör temsilcilerinin Avrupa Birliği alanında bilgi düzeylerinin arttırılması, AB süreciyle ilgili farkındalık oluşturulması ve verilecek eğitimlerle bölgede yerleşik paydaşların mevcut kapasitelerinin geliştirilerek AB fonlarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak üzere “Çukurova’da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi” uygulanmaya başlanacaktır.

2017 yılına yayılacak şekilde uygulanacak programın açılışı Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer ÇELİK’in katılımlarıyla, Adana Valiliği ve Adana Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde 8 Aralık tarihinde Adana Sheraton otelinde gerçekleştirilecektir.

Açılış toplantısında, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Türkiye-AB Mali İşbirliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında sağlanan destekler, Hibe Programları, Topluluk Programlarına katılım, 2014-2020 Dönemi Erasmus+ Programı, Ufuk 2020 Programı, COSME Programı ile İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

Toplantının programı aşağıda sunulmaktadır.

ÇUKUROVA’DA AB ÇALIŞMALARINA YÖNELİK KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

 

AÇILIŞ ETKİNLİĞİ

 

ADANA

 

Taslak Program

 

8 Aralık 2016

 

14.00 - 14.30      Kayıt

14.30 - 15.15      Açılış Konuşmaları

(14.30 - 14.40     Adana Sanayi Odası Başkanı Sayın Zeki KIVANÇ)

(14.40 - 14.55     Adana Valisi Sayın Mahmut DEMİRTAŞ)

(14.55 - 15.15     Avrupa Birliği Bakanı Sayın Ömer ÇELİK)

15.15 - 15.30      Ara

15.30 - 15.50      Türkiye- AB Mali İşbirliği (MAIB)

15.50 - 16.20      Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kapsamında Sağlanan Destekler (Hibe Programları) (PUB)

16.20 - 16.45      AB Programlarına Katılım Genel Bilgilendirme (SBYPB)

16.45 - 17.30      2014-2020 Dönemi Erasmus+ Programı (Türkiye Ulusal Ajansı)

17.30 – 18.00      Ufuk 2020 Programı (SBYPB)

                        COSME Programı (SBYPB)

                        EaSI Programı (SBYPB)Güncelleme: 08/12/2016 / Hit: 2,414