ENGLISH
  Güncelleme: 10/08/2016

Jean Monnet Burs Programı 2016-2017 Akademik Yılı Uygulamasının İptaline İlişkin Açıklama

Jean Monnet Burs Programının 2016-2017 akademik yılı uygulamasının iptali hakkında Programın sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 5 Ağustos 2016 tarihinde yapılan açıklamaya ek olarak aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ülkemizin içinden geçtiği olağanüstü koşullar ışığında Jean Monnet Burs Programının yürütülmesi aşamasında karşılaşılabilecek sorunlar, Programın uygulayıcı tarafları olan Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından detaylıca değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, bursun en büyük hedef kitlesini oluşturan kamu ve üniversite çalışanlarının kurumları tarafından görevlendirilmelerinde ülkemizin içinden geçmekte olduğu şartlar dikkate alındığında sıkıntı yaşanabileceği, buna bağlı olarak da programa katılımın düşük düzeyde kalabileceği öngörülmüştür. Bu durum, Jean Monnet Burs Programının hem uygulama kalitesini düşürecek hem de programın amaçlarına ulaşılamaması sonucunu doğuracaktır. Bu çerçevede, programa zarar vermemek ve gelecek yıllarda da kesintisiz olarak devamını temin etmek için Jean Monnet Burs Programı 2016-2017 akademik yılı uygulamasının iptal edilmesine karar verilmiştir.

2016-2017 akademik yılı için tahsis edilen kaynağın önümüzdeki akademik yıla aktarılarak daha fazla kişinin burstan faydalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Güncelleme: 10/08/2016 / Hit: 6,044