ENGLISH
  Güncelleme: 09/11/2012

Avrupa Sosyal Yenilikçilik Yarışması Başlamıştır

2013 Ödülü - Potansiyeli Ortaya Çıkartmak, Yeni İş Yaratmak
 

Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2012 (11:00'a kadar)
 

Avrupa Komisyonu Diego Vansconcelos anısına Sosyal Yenilikçilik Yarışmasını başlatmıştır. Ülkemizin katılımına da açık olan yarışmaya şirketler, STK'lar ve bireyler kısacası herkes katılabilmektedir.
 Bu yarışmanın amacı insanların çalışmaya teşvik edilmesi ve ya farklı alanlarda yeni işlere başlayabilmelerini yönelik sosyal yenilikçi çözümler aramaktadır.

 Sosyal yenilikçilik kavramı kulağa yabancı gelen bir kavram olmasına rağmen özünde yeni değildir. Tarih boyunca kreşlerden bakımevlerine, kooperatifçilik hareketinden mikrofinansa kadar sosyal girişimciliğin birçok örneğine rastlanmaktadır. Öte yandan bir politika alanı olarak sosyal girişimciliğin çalışılması yeni bir fikirdir.

 Bugün Avrupa’da 25 Milyon kişi işsizdir. Daha önemlisi birçok insan düşük ücretli işlerde çalışmakta ve ya diğer iş alanlarında iş bulabilme şansının çok az olduğunu düşünmektedir (bazen cinsiyet, yaş ve özürlülük durumuna bağlı olarak).

Bu yarışma ile yeni ve daha iyi iş olanaklarının yaratılması için yeni çözüm üretilmesi beklenmektedir. Hedef grubu işsiz ve ya dezavantajlı gruplar, okulu/akademik çalışmalarını bırakmış, işini kurmak isteyen ve ya iş arayan gençler, bir aktivite ile ilgilenen ve ya zorunda olan yaşlılar ve ya bir topluluk içinde güçlerini birleştiren farklı kesimlerdir. Hedef kitleyle ilgili ön varsayımlarda bulunulmamakla birlikte sadece sonuçta insanların çalışmaya teşvik edilmesi ve ya farklı alanlarda yeni işlere geçmelerine yönelik sosyal yenilikçi çözümler aranmaktadır.

Bu kapsamda:

  1. 1. İnsanları yeteneklerinin açığa çıkartılması ve ya bunlardan faydalanılmasının sağlanması,
  2. 2. Yeni marketlerin yaratılması ve ya şekillendirilmesi,
  3. 3. Yeni işlerin başlangıcı ve başarılı bir hale getirilmesinin sağlanması konularındaki güncel sosyal zorlukların aşılması hedeflenmektedir.

Yarışmaya ilişkin takvim aşağıda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvurular için: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
 

1 Ekim-21 Aralık 2012

 

Başvurular

21 Aralık 2012 Saat: 11:00’a kadar (Brüksel saatiyle saat 12:00) Başvurular yapılmalıdır.

Ocak-Şubat 2013

Maksimum 30 başvurunun seçilmesi

Başvurular üzerinden yarı finalistler seçilecektir.

Mart 2013

Yarı finalistlerin yönlendirilmesi

Yarı finalistlere iki günlük akıl hocalığı oturumları düzenlenecek ve fikirlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

12 Nisan 2013

Yarı finale kalan fikirlerin güncel hallerinin başvurusu

Yarı finale kalan fikirlerin akıl hocalığı oturumları kapsamında  güncellenerek yeniden başvurmaları beklenmektedir.

Mayıs, 2013

10 Finalist davet edilerek kazananlar açıklanacaktır

Ödül töreni gerçekleştirilecek ve ilk üç finalistin her birine 20.000 Avroluk ödül takdim edilecektir.

Haziran, 2013

Kazananlar ve finalistlere akıl hocalığı

Kazananlar ve finalistler için yeniden bir günlük bir oturum gerçekleştirilecek ve fikirlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 


Güncelleme: 09/11/2012 / Hit: 8,493