ENGLISH
  Güncelleme: 22/05/2024

Hidrojen ve Karbondan Arındırılmış Gaz Piyasası Paketi

AB Konseyi, yenilenebilir ve doğal gaz ile hidrojen için ortak iç pazar kurallarını belirleyen ve mevcut AB doğal gaz mevzuatını yeniden düzenleyen bir mevzuat paketi kabul etmiştir.

Yeni gaz paketi, doğal gaz piyasasının organizasyonu için kurallar belirlerken, gelecekteki hidrojen pazarı için de güçlü bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu çerçeve, hidrojen altyapısı da dahil olmak üzere doğal gaz ve hidrojenin taşınması, tedariki ve depolanması için belirli kuralları içermektedir. Gaz ve hidrojen ağ operatörleri, 10 yıllık bir AB ağ geliştirme planı hazırlayacaktır. İlaveten, kalıcı bir talep toplama platformu planlanmaktadır.

Yeni kurallar, özellikle kömür ve karbon yoğun bölgelerde, yenilenebilir gaz ve düşük karbonlu gazların, özellikle hidrojenin piyasaya ve sisteme entegrasyonunu teşvik etmek için tarife indirimleri ve teşvikler sunulmasını öngörmektedir. Ayrıca, hidrojen pazarı için beş yıl süreyle gönüllü bir mekanizma kurulacaktır. İlaveten, enerji yoksulluğunun azaltılması ve kırılgan tüketicilerin daha iyi korunması amaçlanmaktadır.

Bahse konu pakette yer alan Direktif ile Tüzük Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Link: Fit for 55: Council signs off on gas and hydrogen market package - Consilium (europa.eu)


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 22/05/2024 / Hit: 669

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı