ENGLISH
  Güncelleme: 03/04/2024

Çevresel suç anlamında daha sert yaptırımlar ve genişletilmiş suç listesi içeren yeni Direktif kabul edildi.

26 Mart 2024 tarihinde AB Konseyi tarafından çevresel suç anlamında daha sert yaptırımlar ve genişletilmiş suç listesi içeren yeni Direktif kabul edilmiştir. Ceza hukuku yoluyla çevrenin korunmasına yönelik direktif ile çevre suçlarının soruşturulması ve kovuşturulmasının iyileştirilmesi planlanmaktadır. Direktif, cezai suçların ve cezaların tanımına ilişkin AB çapında asgari kuralları belirlemektedir.

Yeni direktif kapsamında, genişletilmiş suç listesinde suç teşkil edecek fiillerin sayısı 9'dan 20'ye çıkmaktadır. Yeni suçlar arasında kereste kaçakçılığı, gemilerin kirletici bileşenlerinin yasadışı olarak geri dönüştürülmesi ve kimyasallarla ilgili mevzuatın ciddi ihlalleri yer almaktadır. Direktif aynı zamanda, atıfta bulunulan suçun kasıtlı olarak işlenmesi ile çevrenin tahrip edilmesine veya geri dönülemez veya uzun süreli zarara uğramasına neden olması durumunda geçerli olan 'nitelikli suç' hükmünü de getirmektedir. Üye devletler, gerçek kişilerin ve şirketlerin çevreyi eski haline döndürme veya zararı tazmin etme yükümlülüğü gibi ek önlemlerle yaptırıma tabi tutulabilmesini sağlamak zorunda olup, bu kişiler kamu finansmanına erişimden men edilecek veya izinleri geri çekilecektir. Bu çerçevede, üye ülkelerin ilgili direktifi, yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içerisinde ulusal mevzuatlarına aktarmaları gerektiği belirtilmiştir.

Detaylı Bilgi için:

Komisyon Basın Köşesi:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/03/26/environmental-crime-council-clears-new-eu-law-with-tougher-sanctions-and-extended-list-of-offences/


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 03/04/2024 / Hit: 667

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı