ENGLISH
  Güncelleme: 19/05/2024

Yeşil Dönüşümün Finansmanı

AB, AYM kapsamındaki politika hedeflerinin yanı sıra iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin uluslararası taahhütlerini yerine getirirken sürdürülebilirlikle ilgili hususları finans sektörüne entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda AB, yatırımların sürdürülebilir proje ve faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin bir listesini oluşturan ve şirketlerin hangi ekonomik faaliyetlerinin çevresel olarak sürdürülebilir olduğunu belirlemelerine yardımcı olacak “AB taksonomisi” adı verilen bir sınıflandırma sistemi oluşturmuştur. 12 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Taksonomi Tüzüğü" ile bir ekonomik faaliyetin çevresel açıdan sürdürülebilir olarak kabul edilmesi için karşılanması gereken koşullar belirlenmiş, bu doğrultuda yapılacak yatırımların çevreye zarar vermemesini öngören "önemli zarar vermeme (do no significant harm-DNSH)" kriteri de uygulamaya konmuştur.

Yeşil Mutabakat çerçevesinde AB’nin sürdürülebilir finans stratejisi de güncellenmiş, "Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş için Finansman Stratejisi" 6 Temmuz 2021 tarihinde açıklanmıştır. AB’nin uzun vadeli yeni Stratejisi, mevcut sürdürülebilir finansman araçlarının genişletilmesi, KOBİ'lerin ve tüketicilerin dönüşüm finansmanına erişimi için doğru araç ve teşviklerin sağlanarak kapsayıcılığın artırılması, ekonomik ve finansal sistemin sürdürülebilirlik risklerine karşı direncinin artırılması, finans sektörünün sürdürülebilirliğe katkısının artırılması, AB finansal sisteminin bütünlüğünün ve sürdürülebilirliğe geçişinin sağlanması, sürdürülebilir finans konusunda uluslararası girişimlerin ve standartların geliştirilmesi ve AB’nin ortak ülkelerinin desteklenmesi olmak üzere altı alanda eylemler içermektedir.

AYM’de öngörülen yeşil dönüşüm sürecinin ve AB’nin iklim değişikliği kapsamındaki uluslararası taahhütlerinin maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, başta yeşil tahviller olmak üzere yenilikçi sürdürülebilir finansman araçlarına duyulan ihtiyaç daha da artmıştır. Bu çerçevede AB, yeşil tahvil piyasasının etkinliğini, şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmak ve piyasa katılımcılarını Avrupa yeşil tahvillerini ihraç etmeye ve bunlara yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla "Avrupa Yeşil Tahvil Standardı" (EU Green Bond Standard) oluşturmuştur. 30 Kasım 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Tüzük, AB'nin sürdürülebilir büyümenin finansmanı ve iklim-nötr, kaynak-verimli bir ekonomiye geçiş stratejisinin uygulanmasında yeni bir adım olarak görülmektedir.

 


Güncelleme: 19/05/2024 / Hit: 1,402

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı