ENGLISH
  Güncelleme: 29/02/2024

Doğa Yenileme Kanunu, AP Genel Kurulu’nda onaylandı.

Avrupa Komisyonu tarafından 22 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen Doğa Yenileme Kanunu, 27 Şubat 2024 tarihinde AP Genel Kurulu’nda onaylanmış olup, AB Konseyi tarafından da resmen onaylanmasını müteakip, AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kanun, AB'nin kara ve deniz alanlarındaki ekosistemleri, habitatları, türleri, ormanları, tarım alanlarını ve kentsel ekosistemleri restore etmeyi, AB’nin iklim hedeflerini gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı ve uluslararası taahhütlerini karşılamayı amaçlamaktadır.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2 sene içerisinde AB ülkelerinin, Avrupa Komisyonuna, kanunda belirtilen hedeflere nasıl ulaşacaklarına dair Ulusal Restorasyon Planlarını sunması beklenmektedir. Ayrıca ilerlemeler takip edilerek raporlanacak ve Avrupa Çevre Ajansı, hedeflere doğru ilerleme konusunda düzenli teknik raporlar hazırlayacaktır. Komisyon da, Doğa Yenileme Kanununun uygulanması hakkında Avrupa Parlamentosu'na ve Konsey'e rapor sunacaktır.

Detaylı Bilgi için:

https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_en

 

 

 

 

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 29/02/2024 / Hit: 1,418

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı