Doğa Yenileme Kanunu, AP Genel Kurulu’nda onaylandı.

Son Güncelleme: 29 Şubat 2024

Avrupa Komisyonu tarafından 22 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen Doğa Yenileme Kanunu, 27 Şubat 2024 tarihinde AP Genel Kurulu’nda onaylanmış olup, AB Konseyi tarafından da resmen onaylanmasını müteakip, AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kanun, AB'nin kara ve deniz alanlarındaki ekosistemleri, habitatları, türleri, ormanları, tarım alanlarını ve kentsel ekosistemleri restore etmeyi, AB’nin iklim hedeflerini gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı ve uluslararası taahhütlerini karşılamayı amaçlamaktadır.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2 sene içerisinde AB ülkelerinin, Avrupa Komisyonuna, kanunda belirtilen hedeflere nasıl ulaşacaklarına dair Ulusal Restorasyon Planlarını sunması beklenmektedir. Ayrıca ilerlemeler takip edilerek raporlanacak ve Avrupa Çevre Ajansı, hedeflere doğru ilerleme konusunda düzenli teknik raporlar hazırlayacaktır. Komisyon da, Doğa Yenileme Kanununun uygulanması hakkında Avrupa Parlamentosu'na ve Konsey'e rapor sunacaktır.

Detaylı Bilgi için:

https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_en

 

 

 

 

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir