ENGLISH
  Güncelleme: 13/02/2024

Avrupa Birliği’nin ekonomik yönetişim kuralları değişiyor

AB'nin ekonomik yönetişim çerçevesinde reform yapmayı amaçlayan mevzuat teklifi üzerinde Konsey ve Parlamento tarafından 11 Şubat 2024 tarihinde mutabakata varılmıştır. Reform, tüm Üye Devletlerde kamu borç sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Yeni kurallar, aşırı açık prosedürü için öngörülen bütçe açığı ve kamu borcu limitlerini değiştirmemekle birlikte kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini analiz etmek için yıllık kamu harcamalarına odaklanmakta ve mali gözetim sürecini netleştirmektedir.

Bu değişikliklerle birlikte, Üye Devletlerin belirleyeceği orta vadeli mali-yapısal planlar önem kazanmaktadır. Komisyon bu süreçte Üye Devletlere teknik bilgi sağlayarak bütçe açığının ve kamu borcunun sürdürülebilirliğini sağlamak için rehberlik edecektir. Yatırımlar için alan açabilmek amacıyla borç azaltımı ve harcama planlarından sapmaların tanımlanması için yeni sayısal değerler kabul edilmiştir. 

Bahse konu reforma ilişkin detaylı bilgiye AB Komisyonu sayfası üzerinden ulaşılabilir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2393

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 13/02/2024 / Hit: 1,284

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı