ENGLISH
  Güncelleme: 22/12/2023

AB Kurumları Arasında Yüksek Düzeyde Ortak Siber Güvenliğin Teminine Yönelik Tedbirlere İlişkin Tüzük Yayımlandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 22 Mart 2022 tarihinde, AB kurumlarında, organlarında, bürolarında ve ajanslarında ortak siber güvenlik kurallarını ve tedbirlerini temin edecek bir çerçeve kurmak amacıyla bir Tüzük Önerisi yayımlamıştır. AB Güvenlik Birliği Stratejisi ve AB’nin Dijital On Yıl için Siber Güvenlik Stratejisi çerçevesinde hazırlanan Öneri, yaklaşık bir buçuk yıl süren yasama sürecinin ardından 18 Aralık 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.  

(AB) 2023/2841 sayılı Birlik Kurumlarında, Organlarında, Bürolarında ve Ajanslarında Yüksek Düzeyde Ortak Siber Güvenliğe Yönelik Tedbirler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, her geçen gün dijitalleşme seviyesi artan AB kurumlarındaki verilerin ve dolayısıyla sistemlerin daha iyi korunması için mevcut siber güvenlik direncinin artırılmasını hedeflemektedir. Söz konusu Tüzük ile bir yandan tüm AB kurumlarında siber güvenlik alanındaki yönetişimi, risk yönetimini ve kontrolü sağlamaya yönelik bir çerçeve oluşturulmakta, diğer yandan da kurumlar arası bir Siber Güvenlik Kurulu oluşturularak uygulamanın izlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu Tüzüğe ulaşmak için: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302841&qid=1702883236332


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 22/12/2023 / Hit: 2,291

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı