ENGLISH
  Güncelleme: 05/12/2023

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Türkçeye çevrildi

4 Mayıs 2016 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlanan  ve 25 Mayıs 2018 tarihinde uygulanmaya başlayan (AB) 2016/679 sayılı AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) gayriresmî Türkçe çevirisi tamamlanmıştır, ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel verileri işlenen kişilerin haklarını, veri işleme faaliyetinde bulunanların yükümlülüklerini, kurallara uyum sağlama yöntemlerini ve kurallara uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımları öngören Tüzük, giderek daha fazla kişisel verinin işlendiği günümüzde, veri gizliliği ve güvenliği konusunda uluslararası aktörleri ve üçüncü ülkeleri de etkileyen bir düzenlemedir.

GDPR, AB'de ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) kurulu bulunan veri sorumluları ile veri işleyenlerin yanı sıra, belirli koşullar altında AB ve AEA dışındaki veri sorumluları ve veri işleyenler hakkında da uygulanabilmektedir.

Söz konusu Tüzük'ün İngilizce metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşmak mümkündür:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 05/12/2023 / Hit: 9,631

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı