ENGLISH
  Güncelleme: 19/11/2021

2012 YILI

Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve Kaydı için Teknik Yardım
Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve Kaydı için Ekipman Temini
Jean Monnet Burs Programı (2015-2016 akademik yılı)
Enerji Sektörü Programı (Aşama I)
Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki için Teknik Yardım
Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı
Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayın Temizlenmesi ve Sınır Gözetleme Kapasitesinin Arttırılması Yoluyla Sosyo-Ekonomik Gelişmenin Sağlanması Aşama II
Temizlenen Bölgeler için Teknolojik Sınır Gözetleme Ekipmanı Temini - II. Aşama
Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yardımda Türkiye'ye Destek Temini
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede verimlilik
Kara Para Aklama ve Terör Finansmanıyla Mücadelede Verimlilik için Donanım ve COTS Yazılımı Temini
Gümrük Borçlarının Tahsilatı ve Gümrük Vergilerinin Geri Ödenmesi/İndirilmesi Mevzuatının AB ile Uyumlaştırılması
Gümrük Laboratuvarı
Fikri Mülkiyet Haklarının Sınır Uygulanması
Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonuna Yönelik Organizasyonel Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi için Teknik Yardım VIII
Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu için Fikri Mülkiyet Haklarının Sınır Uygulamasına Yönelik Teknik Yardım VIII
Türk Gümrük İdaresi VIII Modernizasyonuna Yönelik Mobil Muayene Tedariği
Türkiye'de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi (Avrupa Konseyi ile Doğrudan Hibe)
Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Temini
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmek için Gelişmiş Destek Faaliyetleri (ESEI)
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmek için Gelişmiş Destek Faaliyetleri (ESEI)
Birlik Programlarına ve Ajanslarına Katılım
Türk Sivil Havacılığının Emniyet ve Emniyet Eğitim Gereksinimleri Konusunda Kapasite Geliştirme Eğitim Merkezi İnşaatı
Türk Sivil Havacılığının Emniyet ve Güvenlik Eğitim Gereksinimleri Konusunda Kapasite Geliştirme Denetim Hizmetleri
Türk Sivil Havacılığının Emniyet ve Güvenlik Eğitim Gereksinimleri Konusunda Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı
Türk Sivil Havacılığının Emniyet ve Emniyet Eğitimi Gereksinimlerine İlişkin Kapasite Geliştirme


Güncelleme: 19/11/2021 / Hit: 2,246

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı