ENGLISH
  Güncelleme: 11/02/2022

2009 YILI

Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Projesinin Genişletilmesi ve Sürdürülebilirliğinin temini
Jean Monnet Burs Programının Devam Etmesi Konusunda Teknik Yardım
Jean Monnet Burs Programının Devamı (2011-2012 bursu)
Jean Monnet Burs Programının Devamı (2012-2013 bursu)
Sivil Toplum Diyaloğu- AB-Türk Odaları Forumu AB-Türkiye Odaları ortaklık Hibe Programı
Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı – AB-Türkiye Oda Forumu II
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) Yapı ve Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı
Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü
Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü için Teknik Yardım
Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme
Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme için Teknik Yardım
Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Ekipman Temini
Çevresel Gürültü Direktifi Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım
Çevresel Gürültü Direktifi Uygulama Kapasitesi için Ekipman Temini (Yeniden başlatıldı)
Seveso II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım
CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesine Yönelik Ekipman Temini
Engelli Kişilerin Topluma Daha İyi Entegrasyonu için Teknik Yardım
Engelli Kişilerin Topluma Daha İyi Entegrasyonu için Teknik Yardım
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (Avrupa Konseyi ile Doğrudan Hibe)
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı
Aile İçi Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınma Evleri
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Ulusal ve Yerel STK'ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı
Türk Ceza Adalet Sisteminin Verimliliğinin Artırılması 
Kamu Sektöründe Etiklerin Konsolidasyonu (Avrupa Konseyi ile Doğrudan Hibe)
Yolsuzlukla Mücadele Politikaları ve Uygulamalarının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi (Avrupa Konseyi ile Doğrudan Hibe) 
Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonunun Güçlendirilmesine Yönelik Ekipman Temini
Türk Polisinin Orantısız Güç Kullanımının Önlenmesine Yönelik Uygulama Kapasitesi
İcra Dairelerinin Kapasitesinin Artırılması
Türkiye'nin En Az Gelişmiş Bölgelerinde Kadın ve Kadın STK'larının Güçlendirilmesi
Siber Suçlara Karşı Kapasitenin Güçlendirilmesi
Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VI (İcra)
Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VI (risk yönetimi)
Cezaevlerinde Ruh Sağlığı ve Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri
İnsan Aşıları ve Serumları için Kalite Kontrol Testleri
İnsan Aşıları ve Serum Kalite Kontrol Testleri için Ekipman Temini
TÜBİTAK-UME'ye Kimyasal Metroloji Ekipman Temini
Türkiye İstatistik Sisteminin Yükseltilmesi Programı III. Aşama Anlaşması (TÜİK ile Doğrudan Anlaşma)
Türkiye İstatistik Sisteminin Yükseltilmesi için Teknik Yardım Programı III. Aşama
Sanayi Stratejisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın (BSTB) İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım
Ekonomik ve Sosyal Uyum (ESU) Politikasında Kapasite Geliştirmeye Yönelik Teknik Yardım (Aşama II)
Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım (ALOD)
İnsan Dokuları ve Hücrelerinde Hizalanma Konusunda Teknik Yardım
Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirmeye Yönelik Destek Faaliyetleri
Topluluk Programlarına Katılım
Ticari Araçların Ağırlık ve Boyut Kontrolleri için Teknik Yardım
Ticari Araçların Ağırlık ve Boyut Kontrolleri
Türkiye'de Çok Türlü Taşımacılığın Güçlendirilmesi


Güncelleme: 11/02/2022 / Hit: 2,887

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı