ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2022

Uluslararası Standartlar ve Ulusal Mevzuata Uygun Olarak Ulusal İltica Prosedürlerinin Etkinliğini ve Adaletini Güçlendirmek

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Uluslararası Standartlar ve Ulusal Mevzuata Uygun Olarak Ulusal İltica Prosedürlerinin Etkinliğini ve Adaletini Güçlendirmek

Öncelik Alanı

İçişleri

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı - GİGM

Diğer Faydalanıcılar

 

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

 

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Kayıt prosedürlerine zamanında erişebilmeyi içeren verimli bir sığınma sistemi, AB'nin Türkiye ile vize serbestisi konusunda ikili müzakereleri sırasında belirlediği kriterler arasında yer almıştır. 2019 İlerleme Raporunda belirtildiği gibi, Vize Serbestisi Yol Haritasının gerekliliklerini yerine getirmek için, GİGM'nin hala bekleyen davalardan oluşan devasa bir birikimi işlemesi gerekmektedir. Bu proje kapsamındaki çalışmalar GİGM’in operasyonel ve teknik kapasitesini artırarak ve uluslararası ilkelere ve ulusal mevzuata uyumu sağlayacak araçlarla desteklenerek kayıt ve MSB aşamalarında desteklenmesini amaçlamaktadır. Önerilen müdahale Türkiye'deki iltica prosedürlerinin kalitesini artıracaktır.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

  • Mülteci Statüsü Belirleme (MSB) prosedürlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi
  • Geliştirilen ilgili ilke ve standartlara göre MSB prosedürlerinde etkili ve sürdürülebilir bir sistem için kalite güvencesi oluşturulması
  • Dolandırıcılık dahil olmak üzere suistimallere karşı savunmasızlığı en aza indirecek önlemler alınması
  • Yeniden yerleşim prosedürlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi

 Güncelleme: 22/03/2022 / Hit: 1,683