ENGLISH
  Güncelleme: 22/03/2022

Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetime Alternatiflerin Teşvik Edilmesi

 

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetime Alternatiflerin Teşvik Edilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Adalet Bakanlığı, Barolar, Kolluk Kuvvetleri, Ombudsman, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, ilgili STK’lar

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı

AB Katkısı (Avro)

3.500.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Proje, GİGM'nin geri gönderme merkezlerini yönetme ve idari gözetime alternatif yollar geliştirmede kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Yer

Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Proje, geri gönderme merkezlerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, uluslararası korumaya ihtiyaç duyanların iltica prosedürlerine erişim ve hizmetlerin sağlanması dahil olmak üzere haklara erişimin kalitesini artırarak, usul güvencelerinin ve erişimin güçlendirilmesi yoluyla Türkiye'nin düzensiz göç akışına yanıt verme çabalarını destekleyecektir. İdari gözetime alternatif olabilecek sürdürülebilir ve uygun mekanizmaların geliştirilmesi sağlanacaktır.

 Güncelleme: 22/03/2022 / Hit: 2,439

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı