ENGLISH
  Güncelleme: 20/02/2023

EĞİTİM, İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKALAR

Kurumsal Çocuk Bakımı Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi 

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi

Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi 

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması (TUYEP)

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi 

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması 

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi (WOMENCOOP)

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı  (NEET PRO)

Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması 

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması  

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (REYOU)

TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonunun Sağlanması

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (WOMEN-UP)Güncelleme: 20/02/2023 / Hit: 6,961

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı