ENGLISH
  Güncelleme: 25/03/2022

YARGI

2016

Bağımlılıkla Mücadele için Ceza ve İnfaz Sistemindeki Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım

Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi 

Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi

Ceza Konularında Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi

Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi

İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri 

Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması

2015

Ceza İnfaz Kurumlarında Aşırıcılık ve Radikalleşmenin Önlenmesi

Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması

2014

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi 

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Eşleştirme Projesi (Faz II)

Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Arttırılması

Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi 

Yardımcı Yargı Personelinin Verimliliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin Arttırılması

 

 

 

 

 

 

 

 Güncelleme: 25/03/2022 / Hit: 6,641

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı