ENGLISH
  Güncelleme: 24/05/2019

Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı

Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (The European Network for Rural Development - ENRD), kırsal kalkınma politikalarının uygulanmasına ve geliştirilmesine ilişkin bilgi değişimini sağlayan bir oluşumdur. Ulusal Kırsal Ağlar, Kırsal Kalkınma Programlarının Yönetim Otoriteleri ve Ödeme Ajansları, Yerel Eylem Grupları, tarımsal danışmanlık hizmeti sağlayan kuruluşlar, bu alanda çalışan araştırmacılar ve akademisyenler başta olmak üzere kırsal kalkınmayla ilgili tüm kurumlar ve bireyler Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı’nın paydaşlarını oluşturmaktadır. 2014-2020 döneminde Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı dört temel hedef belirlemiştir: Paydaşların kırsal kalkınmaya katılım ve katkısını artırmak, kırsal kalkınma programlarının niteliğini iyileştirmek, kırsal kalkınma politikalarının faydalarına ilişkin bilgi paylaşmak ve kırsal kalkınma programlarının değerlendirilmesi sürecine destek sağlamak. Bu hedefler ışığında Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı, üye ülkelerin kırsal kalkınma programlarının etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak adına bilgi üretimi ve paylaşımı, kırsal alanlarda işbirliğinin desteklenmesi gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Türkiye’de de Ulusal Kırsal Ağ oluşumunu hayata geçirmek adına Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde ilgili tüm paydaşların katılımıyla çalışmalar başlatılmıştır.

Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantı kullanılabilir:

https://enrd.ec.europa.eu/

 


Güncelleme: 24/05/2019 / Hit: 6,355