ENGLISH
  Güncelleme: 14/05/2015

2015 yılı Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) Raporu yayınlandı.

Bologna Süreci Uygulama Raporu olarak da bilinen Avrupa Yükseköğretim Alanı  (EHEA) Raporu 12 Mayıs 2015 tarihinde yayınlandı. 

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne bağlı Eurydice ile birlikte Eurostat, Eurostudent ve Bologna İzleme Grubunun katkılarıyla hazırlanan rapor, 47 ülke ile birlikte Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa Yükseköğretim Alanı için yükseköğretim reformlarına dair kapsamlı nitel ve niceliksel bilgi ortaya koymaktadır. 

Raporda Avrupa Yükseköğretim Alanında yaklaşık 37,2 milyon öğrenci yükseköğretime kayıtlı olduğu ifade edilmektedir. Öğrenci popülasyonu açısından bakıldığında 4,3 milyon yükseköğretim öğrencisi ile Türkiye Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Yükseköğretime kayıtlı olan 10 öğrenciden sadece 7’sinin yükseköğretim programını tamamladığı, EHEA üye ülkelerin yaklaşık yarısında yükseköğretim programını tamamlama oranının % 30-50 gibi düşük oranlarda seyrettiği görülmektedir.  Türkiye ise yükseköğretim programı tamamlanmada % 88 ile birinci sırada yer almaktadır.

Ülkemiz, 2005/2006 -2011/2012 dönemi içinde yükseköğretimdeki öğrenci sayında % 86’lık artış ile Karadağ’dan sonra en çok artış gösterdiği ülke olmuştur. 

Raporda, Bologna sürecinde derece sistemleri, ulusal yeterlilik çerçevesi, kredilerin tanınması ve kalite güvencesi çalışmalarında EHEA ülkelerinin önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtilmekle birlikte, daha kat edilecek mesafe de bulunduğu ortaya konulmaktadır. Türkiye yükseköğretim sistemi diğer ülkelerle bu alanlarda kıyaslandığında pek çok ülkeden oldukça ileri aşamadadır. 

Bologna Süreci Uygulama RaporuGüncelleme: 14/05/2015 / Hit: 7,806