ENGLISH
  Güncelleme: 06/06/2017

BM Güvenlik Konseyi Kararı (1244) altındaki Kosova

Kosova
Yönetim Şekli:               Cumhuriyet
Başkenti: Priştine
Yüzölçümü:

10.887 km2

Nüfus:

2.070.000

Para Birimi: Euro

 

2008 yılında bağımsız olan ve 2008/213/AT sayılı Konsey Kararı ile Avrupa perspektifi verilen Kosova, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalamak amacıyla 2013-2014 yılları arasında AB ile müzakereler yürütmüştür. AB’nin 27 Ekim 2015 tarihinde Kosova ile imzaladığı Anlaşma, Lizbon Antlaşması sonrası AB’nin tüzel kişiliğe sahip olmasının ardından imzaladığı ilk İstikrar ve Ortaklı Anlaşması’dır. Bu nedenle söz konusu Anlaşmanın 28 üye ülke tarafından iç onay sürecine tabi tutulmasına gerek kalmayacaktır. Anlaşmanın, Avrupa Parlamentosunun uygun bulmasının ardından 2016’nın ilk yarısında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve uygulanması Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan 5 üye ülkenin tutumlarına halel getirmeyecektir.

İstikrar ve Ortaklık Anlaşması Kosova ve AB arasındaki ilk kapsamlı anlaşmadır.  Kosova’nın AB standartlarına ulaşması ve AB reformlarını uygulaması yolunda önemli bir adım olarak görülmektedir.

Kosova ve AB arasında İstikrar ve Ortaklık Konseyinin ilk toplantısı 25 Kasım 2016 tarihinde yapılmıştır. Toplantının Kosova ve AB arasındaki ilişkilerde yeni ve önemli bir aşama olduğu ifade edilmiştir. Konsey toplantısında, Kosova’nın 11 Kasım tarihinde başlattığı Avrupa Reform Gündeminin, iyi yönetişim, hukukun üstünlüğü, rekabet edilebilirlik, iklim, istihdam ve eğitim konularındaki yatırımlara ilişkin reformlarda yol gösterici rolünün altı çizilerek, Kosova’nın İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine de yardımcı olacağı belirtilmiştir. İstikrar ve Ortaklık Konseyinde ayrıca Kosova’nın vize serbestisi yol haritasındaki yükümlülüklerini yerine getirmede önemli bir aşama kaydettiği vurgulanmış ve Priştina ve Belgrad arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve anlaşmaların uygulanmasının önemi ifade edilmiştir. Ayrıca toplantıda Kosova'nın AB programlarından yararlanmasını sağlayacak çerçeve anlaşması da imzalanmıştır.

15 Aralık 2015 tarihli Genel İşler Konseyi, Kosova’daki siyasi sorunların bir an evvel çözülmesi ve parlamenter işleyişin olağan seyrinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, azınlık haklarının korunması, örgütlü suçlar ve yolsuzlukla mücadele, seçim sistemi ve kamu yönetimi reformu öncelikler arasındadır. AB koordinasyonunda Sırbistan ile yürütülen ilişkiler sonucunda 25 Ağustos 2015 tarihinde imzalanan anlaşmaların Kosova tarafından uygulanması ve Sırbistan ile normalleşme sürecinde Kosova’nın aktif ve yapıcı bir tavır muhafaza etmesi büyük önem taşımaktadır. Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının da en önemli gereklerinden biridir.

2016 yılı Genişleme Strateji Belgesinde ise, Kosova’da hükümet ve muhalefet arasındaki kutuplaşmanın sürdüğüne dikkat çekilerek, kamu yönetiminin siyasallaştığı, devlet idaresinin parçalı bir yapı sergilediği vurgulanmıştır. Ayrıca, 1999 Kosova krizi sırasında ve sonrasında işlenen suçları soruşturmak üzere özel savcılık ofisi kurulması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, yolsuzluk ve örgütlü suçlar ile mücadelede erken aşamada olduğu, yargının yavaş ve verimsiz işlemekte olup siyasi etkilere açık olduğu, ifade özgürlüğü alanında endişe verici gelişmeler yaşandığı ifade edilmiştir.

Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin olarak AB aracılığı ile yapılan anlaşmalara bağlılığın sürdüğü teyit edilmiş, Ağustos 2016 itibarıyla Mitrovica/Mitrovicë köprüsündeki çalışmaların başladığı ve dolaşım özgürlüğü sayesinde ilişkilerin yeni bir ivme kazandığı vurgulanmıştır.


Güncelleme: 06/06/2017 / Hit: 9,164