ENGLISH
  Güncelleme: 29/09/2018

30 Eylül Dünya Çeviri Günü

Çeviri, tüm insanlığın ortak dilidir. Küreselleşen dünyada, dil engelini ortadan kaldırarak farklı ulusların birbirlerini anlamalarını sağlayan çevirmenlerimiz uluslararası siyaset, ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlarında vazgeçilmez aktörlerdir.

Bilgi alışverişinin hiç olmadığı kadar hızlandığı, iletişimde zaman kavramının neredeyse kaybolduğu teknoloji çağında çevirmenler, bilgiyi doğru yönde ve doğru şekilde aktararak, insanoğlunun en temel içgüdülerinden biri olan iletişim kurma ihtiyacını karşılamakta ve dünya çapında barışa ve işbirliğine de katkıda bulunmaktadır. İletişimi uluslararası ve evrensel boyutlara taşıyan çevirmenlerin önemini dikkate alan Birleşmiş Milletler, profesyonel çevirinin ulusları birbirine bağlamasının, barışa, anlayış, uzlaşı ve gelişmeye teşvik etmesinin rolünü vurgulayan bir yasa tasarısını kabul etmiş ve Uluslararası Çeviri Federasyonu tarafından 1953 yılından bu yana kutlanan 30 Eylül’ü, 2017 yılında resmi olarak da Uluslararası Çeviri Günü olarak ilan etmiştir.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, çeviri sektörü ülkemizde de gelişme göstermiş ve giderek daha fazla önem kazanmıştır. Türkiye’nin AB katılım süreci ile birlikte, Müzakere Çerçeve Belgesi’nde de öngörüldüğü üzere, AB müktesebatı çevirisinin koordineli olarak ve belirli bir standart ekseninde yapılması için 2011 yılında müstakil bir çeviri birimi kurulmuştur. Bu Birim halihazırda AB müktesebatının ve gerek duyulduğunda uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Türk mevzuatının çeviri çalışmalarını koordine ederek, ilgili envanter çalışmalarını yürütmekte ve yapılacak çevirilerin uygunluğunu denetlemektedir. Avrupa Birliği terminolojisi veri tabanının oluşturulması yükümlülüğü de Çeviri Eşgüdüm Biriminin sorumluluğundadır.

Türkiye’de çeviribilimin kurucularından Prof. Dr. Akşit Göktürk’ün tanımıyla çeviri “dillerin dilidir” ve “başka dillerin tanımladığı başka dünyaların tanıtılmasıdır”. Farklı dillere sahip kültürlerin tek bir dili konuşmalarını sağlayarak, aslında içinde “kültür ve dil çeşitliliğini barındıran ortak bir dünya dili” oluşturulmasına yardımcı olan ve uzak coğrafyaları birbirine yakınlaştıran çevirmenlerimizin 30 Eylül Dünya Çeviri Günü kutlu olsun!Güncelleme: 29/09/2018 / Hit: 3,509