ENGLISH
  Güncelleme: 24/01/2024

Kurumsal Yapı

Türkiye ile o dönemki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında, 12 Eylül 1963’te imzalanan Ankara Anlaşması (Türkiye ve AET Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma) ile kurulan ortaklık rejimi çerçevesinde, anılan ortaklığın yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla, kurumsal bir yapı getirilmiştir. Söz konusu yapının içinde bulunan organlar, Ortaklık Konseyi, Ortaklık Komitesi, Karma Parlamento Komisyonu (KPK), Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Gümrük İşbirliği Komitesi (GİK) ve Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) şeklindedir.

Ortaklık Konseyi
Ankara Anlaşması ile belirlenen amaçlara ulaşılmasını sağlamak ve Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisinin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik her türlü düzenlemeyi yapmak üzere, temel karar organı olarak bir Ortaklık Konseyi oluşturulmuştur. Devamı için tıklayınız.

Ortaklık Komitesi
Ortaklık Komitesi, Ortaklık Konseyi’nin, Ankara Anlaşması’nın 24’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasından aldığı yetkiyle, görevlerini düzenli ve sürekli biçimde yerine getirmesini sağlamak hususunda kendisine yardımcı olmak üzere, 3/64 sayılı Kararı’yla, 1964 yılında kurduğu yardımcı bir organdır. Görevi, Ortaklık Konseyi’nin gündemini hazırlamak ve Ortaklık Konseyi’nin vereceği talimatlara uygun olarak, ortaklık ilişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmaktır. Devamı için tıklayınız.

Karma Parlamento Komisyonu
Karma Parlamento Komisyonu (KPK), Türkiye ile AB arasındaki ortaklığın demokratik denetim organı olarak tesis edilmiştir. KPK’nın hukuki dayanağı, Ankara Anlaşması’nın 27. maddesidir. Devamı için tıklayınız.

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sosyal ve ekonomik diyaloğun kurumsallaşması amacıyla oluşturulmuştur. Devamı için tıklayınız.

Gümrük İşbirliği Komitesi
Gümrük İşbirliği Komitesi, Ankara Anlaşması’nın, görevlerinde kendisine yardımcı olabilecek her Komite’yi kurmaya Ortaklık Konseyi’ni, yetkili kılan 24’üncü maddesine dayanılarak, 15 Aralık 1969 tarihinde alınan 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir. İlk toplantısını 28 Ekim 1979 tarihinde gerçekleştiren ve 12 Kasım 1982 tarihinde yaptığı 9’uncu toplantısından sonra 10 yıl toplanamayan Komite, 3 Aralık 1992 tarihinde gerçekleştirdiği 10’uncu toplantısından itibaren düzenli olarak işleyen ve Gümrük Birliği’nin tamamlanması sürecinde gümrüklerle ilgili teknik hususları ele alarak Ortaklık Konseyi’ne önemli ölçüde yardım sağlayan bir platform haline gelmiştir. Devamı için tıklayınız.

Gümrük Birliği Ortak Komitesi
Türkiye ile AB arasında kurulan Gümrük Birliği’nin uygulama koşullarının düzenlendiği 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, Gümrük Birliği’nin işleyişiyle doğrudan ilgili olan alanlarda (ortak ticaret politikası, ortak rekabet politikası, gümrük mevzuatı vb.) Türk mevzuatının AB mevzuatıyla sürekli uyumlaştırılması ilkesi kabul edilmiş ve bu ilkeyi hayata geçirmek için GBOK adında yeni bir organ kurulmuştur. Devamı için tıklayınız.


 

 

 

  

 


Güncelleme: 24/01/2024 / Hit: 246,232

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı