ENGLISH
  Güncelleme: 06/06/2017

2010-2011 Eylem Planı

Türkiye'nin Katılım Süreci için AB Stratejisi kapsamında teknik uyum çalışmalarını hızlandırmak üzere yıllık takvimler içeren Eylem Planları geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede ABGS tarafından hazırlanan 2010-2011 dönemine ilişkin ilk Eylem Planı, 15 Mart 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak uygulamaya koyulmuştur.

2010-2011 Eylem Planı için lütfen tıklayınız.


Güncelleme: 06/06/2017 / Hit: 8,095