ENGLISH
  Güncelleme: 20/12/2017

Ulusal Veri Tabanı

Ulusal Veri Tabanı

2008/14481 sayılı "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Ulusal Programın izlenmesi başlıklı 8 inci Maddesi uyarınca, TAIEX Mevzuat Uyumu Veri Tabanı, EUR-LEX Yürürlükteki Topluluk Mevzuatı Dizini ve T.C. Resmi Gazete

internet sitelerinde mevcut veri tabanlarındaki listeler esas alınarak Avrupa Birliği Bakanlığınca geliştirilmiştir.

 

Müzakere Fasılları Temelinde AB Müktesebatı Listesi 

 

Ulusal Program Veri Tabanında kayıtlı bilgilere ulaşmak için Mevzuat Uyumu Bilgileri bölümünü kullanınız.

 

Ulusal Program Veri Tabanına bilgi girişi yapmak için İzleme Formları bölümünü kullanınız.


Güncelleme: 20/12/2017 / Hit: 136,187