ENGLISH
  Güncelleme: 24/09/2018

Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı

 

  1. I. TARIM VE BALIKÇILIK BAŞKANLIĞININ GÖREV VE SORUMLULUK ALANI:

Tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikaları ve balıkçılık konularında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarını izler ve koordine eder. Ayrıca, görev alanlarına giren konularda;

-Müzakere süreci ile ilgili gerekli her türlü belgenin hazırlanmasını sağlar,

-Oluşturulacak kurul, komite ve çalışma gruplarının sekretarya hizmetlerini yürütür ve alınan kararların uygulanmasını izler(AB-Türkiye 1 Nolu Tarım ve  Balıkçılık Alt-komitesi),

-Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, mevzuat uyumu ve uygulaması için gerekli teknik, kurumsal kapasite ve mali ihtiyaçların tespitine ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetlerin programlanmasına, projelendirilmesine yardımcı olur, bu faaliyetlerin değerlendirilmesi ve izlenmesine katkıda bulunur,

-Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, Ulusal Programın hazırlanmasına, uygulanmasının izlenmesine ve raporlanmasına katkıda bulunur,

-Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak mevzuat taslaklarını, Avrupa Birliği müktesebatına ve terminolojisine uyumu açısından inceler ve görüş bildirir.

-Görev ve sorumluluk alanı kapsamında ulusal ve uluslararası eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine katılım sağlar.

 

  1. II. BAŞKANLIK PERSONELİ
Gökhan ARALAN Başkan garalan@ab.gov.tr
Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör sgurbuz@ab.gov.tr
Dr.Gülçin KARAŞ Koordinatör gduman@ab.gov.tr
Eda DEMİR Avrupa Birliği İşleri Uzmanı edemir@ab.gov.tr
Eda ZORLU Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ezorlu@ab.gov.tr
Emre AKYÜZ Avrupa Birliği İşleri Uzmanı eakyuz@ab.gov.tr
Erkin SOYSALDI Avrupa Birliği İşleri Uzmanı esoysaldi@ab.gov.tr
İbrahim GÜNDOĞAR Avrupa Birliği İşleri Uzmanı igundogar@ab.gov.tr 
Dr.Mete ÇEVİK Avrupa Birliği İşleri Uzmanı mcevik@ab.gov.tr
Pınar NUMANOĞLU Avrupa Birliği İşleri Uzmanı pnumanoglu@ab.gov.tr
Yeşim YILDIZ Avrupa Birliği İşleri Uzmanı yozturk@ab.gov.tr
Eylem KESKİN Bilgisayar İşletmeni ekeskin@ab.gov.tr
Pınar AKPINAR Sekreter pakpinar@ab.gov.tr


Güncelleme: 24/09/2018 / Hit: 51,028