ENGLISH
  Güncelleme: 26/04/2007

13.11.2002 Tarih ve 2002_50 Sayılı Genelge

13.11.2002 Tarih ve 2002/50 Sayılı Genelge

T.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.02.0.PPG.0.12-320-19193                                                                          13 KASIM 2002
Konu  :

GENELGE
2002/50

İLGi   : 18.07.2001 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-11540 (2001/41) sayılı genelge.

Avrupa Birliği tarafndan sağlanacak mali yardımların kullanılabilmesi için gerekli olan yeni yapılanma ilgi genelge ile düzenlenmişti. Avrupa Birliği ile 14 Şubat 2002 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptında belirtilen hususlar çerçevesinde ilgi genelgenin "Merkezi Finans ve İhale Birimi" bölümünün aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

" 5.MERKEZİ FİNANS VE İHALE Bİ

Mali işbirliği kapsamındaki projelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine uygun olarak ihaleleri, ödemeleri, muhasebe ve raporlama işlemleri Avrupa Birliği Komisyonu ile imzalanan 14 Şubat 2002 tarihli Merkezi Finans ve Sözleşmeler Birimi'nin Oluşturulmasına ilişkin Mutabakat Zaptındaki esaslara göre kurulan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafndan yerine getirilecektir. Bu birim, bir Program Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğu altında faaliyet gösterecek ve kararlarında bağımsız olacaktır. Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin faaliyetlerinden ve yürütülecek projelerin mali yönetiminden sorumlu olan Program Yetkilendirme Görevlisi, Ulusal Yardım Koordinatörünün görüşü alınarak Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafndan atanacak bir kamu görevlisi olacaktır. Merkezi Finans ve İhale Birimi, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ne idari açıdan bağlı olacaktır."

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                              Bülent ECEVİT

                                                                                                                                 Başbakan

 

DAĞITIM     :
Gereği                                                                                   Bilgi________ :
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına                              Cumhurbaşkanlığı Gn.Skr.ne
Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yrd.na                                 T.B.M.M. Genel Sekreterliğine
Devlet Bakanlıklarına
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca)
Bakanlıklara
(Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca )
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına
Bağımsız Kurum ve Kurul Başkanlıklarına
Başbakanlık Merkez Teşkilatına


Güncelleme: 26/04/2007 / Hit: 12,224