ENGLISH
  Güncelleme: 05/04/2024

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Program Yönetim ve İletişim Uzmanı Alınacaktır

Sınır Ötesi İşbirliği Programları, AB ülkelerinin ortak sınır bölgelerinde, AB üyesi ülkelerle sınırları bulunan üçüncü ülkelerin sınır bölgeleri arasında ve Birliğin kendi içindeki bölgeler arasında dengeli bir kalkınma için işbirliğini sağlamaya yönelik finansman araçlarıdır. Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye’nin katıldığı sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Programın ana amacı Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi işbirliği alanının bölgesel uyumunun arttırılmasıdır. Programın daha güçlü bir Avrupa işbirliği ve bütünleşmesine hizmet etmek için Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği alanında her iki ülkenin güçlü olduğu ana noktalar üzerine kurulu sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma sağlanmasına katkı yapması beklenmektedir.

Programın Yönetim Makamı Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı olup, Ulusal Otorite görevini Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı yürütmektedir. Program alanı Türkiye'de Edirne ve Kırklareli illerini Bulgaristan'da ise Hasköy, Yanbolu ve Burgaz idare bölgelerini kapsamaktadır. Kamuoyunu programa dair bilgilendirme faaliyetlerini yürüten ve Yönetim Makamı ile Ulusal Otoriteye programın yürütülmesinde destek sağlayan Ortak Sekretarya Bulgaristan'ın Hasköy kentinde olup Programın Ortak Sekretarya Destek Ofisi Edirne'de faaliyet göstermektedir. 

Bulgaristan ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sınır ötesi işbirliği programının 2021-2027 dönemi için tahsis edilen fon tutarı 34,4 Milyon avro’dur.Programın öncelik alanları ise “Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa”, “Vatandaşlarına daha yakın bir Avrupa” ile “Daha güvenli ve huzurlu bir Avrupa” başlıkları olarak belirlenmiştir.

INTERREG IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ankara’da bulunan binasında istihdam edilmek üzere bir adet Program Yönetimi ve İletişim Uzmanı alınacaktır.

Söz konusu personel, Programın Ulusal Otoritesi olan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile yapılacak iş sözleşmesine dayalı olarak ilgili Türk mevzuatı uyarınca işe alınacaktır. İşe alınacak kişi Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı personeli - Memur olmayacaktır. Program Yönetimi ve İletişim Uzmanı programın Teknik Yardım bütçesi altında  istihdam edilecektir.

İstihdam edilecek adaylar, ekte sunulan görev tanımları uyarınca hazırlanacak iş sözleşmesi doğrultusunda Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın Hasköy’de bulunan Ortak Sekretaryasının Başkanı, Programın Ulusal Otoritesi olan Avrupa Birliği Başkanlığı ve Programın Yönetim Makamının denetiminde ve bunlarla yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır. Tanımlanan görevlerle orantılı olarak 2024 yılı için öngörülen aylık brüt ücret tutarları ve çalışma yerleri aşağıda belirtilmiştir. İlgili mevzuat uyarınca, belirtilen tutarlardan hem işçi hem işveren payı, vergi ve sosyal güvenlik primi kesintileri düşülecektir.

  • Program Yönetim ve İletişim Uzmanı

Çalışma Yeri: Ankara

Brüt Ücret: 65.435,53 TL

Başvurular, aşağıda belirtilen belgelerin 6.05.2024 tarihi, saat 23.59’a kadar cbcbasvuru@ab.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi ile gerçekleştirilecektir. İlgili elektronik postanın konu satırının “İş Başvurusu – Başvurulan Pozisyon” şeklinde olması, usulüne uygun bir başvuru e-posta metni oluşturulması ve bu metinde başvurulan pozisyona atıfta bulunulması gerekmektedir. Başvuruların başarıyla alınmasının ardından başvuru sahiplerine bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • İngilizce niyet mektubu,

(Başvurulan pozisyon ile ilgili hedeflerinizi, Programa sunabileceğiniz katkıyı, ilgi duyulan çalışma konularını ve mevcut ise bu konulara yönelik ön hazırlıklarınızı belirtmeniz beklenmektedir. Niyet mektubunun başvuru sahibinin kendisi tarafından özgün bir dilde yazılması gerekmektedir.)

 

  • Ekli formata göre hazırlanmış özgeçmiş,

 

  • Diploma fotokopisi,

 

  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) İngilizce dilinden en az (B) düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınav sonuç belgesi,

(Yalnızca mülakata kalan adaylardan istenecektir ancak tüm adayların dil seviyelerini özgeçmişlerinin ilgili bölümünde belirtmesi gerekmektedir. Lisans veya lisansüstü eğitimini İngilizce eğitim veren bir üniversiteden alan adaylardan dil belgesi istenmeyecektir. Dil belgelerinin son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce alınmış olması gerekmektedir. Mülakata kaldığı bildirilen adaylar yabancı dil belgesini sunmadığı takdirde mülakata alınmayacaktır.)

 

  • İlgili mesleki iş tecrübesine dair bilgi sağlayacak belge/belgeler (hizmet kaydı, sertifika veya referans mektupları)

 

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

  • Adayların değerlendirilmesinde iş tanımında belirtilen gerekli şartlar (required qualifications) ve ilave nitelikler olarak görülen gerekli tecrübe (required experience) başlıkları altındaki özellikleri taşıyıp taşımadıkları esas alınacaktır. Bu nedenle adayların özgeçmişlerini bu şartları haiz olup olmadıklarını gösterir şekilde eksiksiz olarak hazırlamaları tavsiye edilmektedir.

 

  • Adayların başvuru sırasında yukarıda sayılan belgelerin tümünü (yabancı dil belgesi hariç), ve özgeçmişlerini belirtilen formatta ve eksiksiz olarak doldurulmuş biçimde sunması önem arz etmektedir.

 

  • Elektronik postayı yukarıda belirtilen formatta iletmeyen ve niyet mektubunu yeterli kalite ve özgünlükte hazırlamayıp internetteki formatları kullanan adayların da iletişim becerisi kriterinden olumsuz puan alacağını dikkate alınız.

 

Gerekli belgelerin tümünü sunarak başvuruda bulunan adayların özgeçmişleri üzerinden yapılacak değerlendirmede görev tanımında belirtilen gerekli şartları taşıdığı belirlenen adaylar Ankara’da, Avrupa Birliği Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek mülakata davet edilecektir.

Tahmini İşe Alım Takvimi:

Son başvuru tarihi: 6.05.2024

İlk aşama değerlendirme sonuçlarının duyurulması: Mayıs 2024

Mülakatların gerçekleştirilmesi: Mayıs-Haziran 2024

Görev tanımı için tıklayınız.

Özgeçmiş formatına ulaşmak için tıklayınız.

Programın internet sayfası için tıklayınız.Güncelleme: 05/04/2024 / Hit: 1,774

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı