ENGLISH
  Güncelleme: 22/09/2023

Avrupa Çip Yasası Yürürlüğe Girdi

AB’nin yarı iletken teknolojileri ve uygulamalarında arz güvenliğini, dayanıklılığını ve teknolojik liderliğini sağlamak amacıyla hazırladığı Avrupa Çip Yasası (European Chips Act), 21 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yasa ile AB’nin çip temininde dışa bağımlılığının azaltılması, tedarik güvenliğinin sağlanması, çip üretiminde rekabet edebilirliğin artırılması, teknolojik liderliğin güçlendirilmesi ve üretimdeki aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Avrupa Çip Yasası kapsamında, hâlihazırda %10 olan AB’nin küresel çip üretimindeki payının, 2030 yılına kadar %20’ye çıkarılması hedeflenmekte ve bu doğrultuda AB çip üretiminde teknolojik altyapıyı güçlendirmek üzere Üye Devletler, AB Komisyonu, kamu ve özel sektör eşgüdümünde yaklaşık 43 milyar Avroluk destek sağlanması planlanmaktadır.

Avrupa Çip Yasası metnine aşağıdaki linkten erişim sağlamak mümkündür:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1781


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 22/09/2023 / Hit: 2,886

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı