ENGLISH
  Güncelleme: 14/08/2023

Bulgaristan-Türkiye INTERREG (VI-A) IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Bağımsız Değerlendiriciler Alınacaktır

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği sürecinde uygulanmakta olan sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Program, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamındaki yeni "Avrupa Bölgesel İşbirliği" hedefinden ve Katılım Öncesi Yardım Aracından eşit miktarda fon tahsisi ile müştereken finanse edilmektedir. Söz konusu programın amacı daha güçlü bir Avrupa işbirliği ve bütünleşmesine hizmet etmek için Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği alanında her iki ülkenin güçlü olduğu ana noktalar üzerine kurulu sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma sağlamaktır.

 

Programın Yönetim Makamı Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı olup, Ulusal Otorite görevini Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı yürütmektedir. Program alanı Türkiye'de Edirne ve Kırklareli illerini Bulgaristan'da ise Hasköy, Yanbolu ve Burgaz idare bölgelerini kapsamaktadır. Kamuoyunu programa dair bilgilendirme faaliyetlerini yürüten ve Yönetim Makamı ile Ulusal Otoriteye programın yürütülmesinde destek sağlayan Ortak Sekretarya Bulgaristan'ın Hasköy kentinde olup Programın Ortak Sekretarya Destek Ofisi Edirne'de faaliyet göstermektedir.

 

Bulgaristan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında sınır ötesi işbirliği programının 2021-2027 döneminde  “Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa”, “Vatandaşlarına daha yakın bir Avrupa” ile “Daha güvenli ve huzurlu bir Avrupa” öncelik alanları belirlenmiş ve  34,4 milyon avro fon tahsis edilmiştir.

 

INTERREG (VI-A) IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi teklif çağrıları kapsamında sunulan projeleri değerlendirmek üzere bağımsız değerlendiriciler alınacaktır.

 

Başvurular, aşağıda belirtilen belgelerin 2 Ekim 2023 tarihinde, saat 23.59’a kadar cbcbgtr@ab.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi ile gerçekleştirilecektir.  İlgili elektronik postanın konu satırına “Bağımsız Değerlendirici Başvurusu” yazılması gerekmektedir. Başvuru süresinin uzatılması halinde  https://cbc.ab.gov.tr/ internet sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

  •  Europass özgeçmiş (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en),
  • Diploma fotokopisi,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) İngilizce dilinden en az (B) düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınav sonuç belgesi (Lisans veya lisansüstü eğitimini İngilizce eğitim veren bir üniversiteden alan adaylardan dil belgesi istenmemektedir. Dil belgelerinin son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce alınmış olması gerekmektedir.),

  • İlgili mesleki iş tecrübesine dair bilgi sağlayacak belge/belgeler (hizmet kaydı, sertifika veya referans mektupları),
  • Değerlendirme tecrübesini gösteren belgeler (ilgili makamdan alınmış yazı),
  • Geçerli kimlik belgesi fotokopisi.

 

 

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

Adayların değerlendirilmesinde iş tanımında belirtilen gerekli şartlar ve nitelikleri taşıyıp taşımadıkları esas alınacaktır. Bu nedenle adayların özgeçmişlerini bu şartları haiz olup olmadıklarını gösterir şekilde eksiksiz olarak hazırlamaları tavsiye edilmektedir.

 

Adayların başvuru sırasında yukarıda sayılan belgelerin tümünü ve özgeçmişlerini belirtilen formatta ve eksiksiz olarak doldurulmuş biçimde sunması önem arz etmektedir.

 

Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmeye hak kazanan adaylar Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı değerlendirici havuzunda yer alacaklardır. Teklif çağrılarının duyurulmasının ardından ilgili teklif çağrısı altındaki projelerin konusu ve niteliğine göre havuzda yer alan bağımsız değerlendiricilerden uygun geçmiş deneyimlere sahip olanlarla teknik değerlendirme aşamasında görevlendirilmeleri için ayrıca temasa geçilerek kendileriyle sözleşme imzalanacaktır.

 

Daha önceki yıllarda Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında bağımsız değerlendirici havuzuna alınmış olan kişilerin yeni dönemde de bu havuzda yer almak istemesi durumunda tekrar başvurması gerekmektedir.

 

 

Son başvuru tarihi: 2 Ekim 2023

 

Görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Taslak sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız.

Programa ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Europass CV formatı ( https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en ).



Güncelleme: 14/08/2023 / Hit: 1,777

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı