ENGLISH
  Güncelleme: 24/05/2023

Yeni Genel Ürün Güvenliği Tüzüğü AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı

AB Pazarı'na sunulan gıda dışı ürünlerin güvenliğini sağlamaya yönelik mevcut kuralları güncellemek amacıyla hazırlanan (EU) 2023/988 sayılı yeni “Genel Ürün Güvenliği Tüzüğü” (General Product Safety Regulation – GPSR), 23 Mayıs 2023 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

AB’de 20 yılı aşkın süredir yürürlükte olan 2001/95/AT sayılı Genel Ürün Güvenliği Direktifinin yerini alan GPSR, 12 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve 13 Aralık 2024 tarihi itibarıyla da tamamen uygulamaya geçecektir.   

GPSR, gelişen teknoloji ile piyasaya sunulan yapay zekâ tabanlı dijital ürünlerin güvenliğinin sağlanması, son yıllarda artan e-ticaret hacmi ile dijital platformlarda satışa sunulan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) ve üçüncü ülkelerden ithal edilen güvensiz ürünlerin AB tüketicileri açısından teşkil ettiği risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik düzenlemeler içermektedir.  

Bu kapsamda Tüzükte temel olarak;

  • “Ürün” tanımı dijital öğeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş,
  • Yeni teknolojilerin mevcut ürünlerin yapılarını değiştirerek sağlık ve güvenlik açısından meydana getirebilecekleri risklere dikkat çekilmiş,
  • E-ticaret aracılığıyla ürün temin eden tüketicilerin korunması amacıyla dijital platformlarda satışa sunulan ürünlerin güvenliğine dair gerekli açıklamalara yer verilmesi zorunluluğu getirilmiş,  
  • Tehlikeli olduğu tespit edilen ürünlerin tüketici açısından teşkil ettiği risklerin olabildiğince önüne geçilmesi amacıyla “geri çağırma” mekanizmasının etkinliği artırılmış,
  • PGD makamlarının yetkileri genişletilerek ürün güvenliğine ilişkin kuralların etkin bir şekilde uygulanması düzenlenmiş,
  • Üreticilerin, ürünlerin güvenliğine dair birtakım risk analizleri yaparak sonuçların yer aldığı teknik doküman hazırlamaları yükümlülüğü getirilmiştir.  

Söz konusu Tüzüğe aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.135.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A135%3ATOC


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 24/05/2023 / Hit: 3,834

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı