ENGLISH
  Güncelleme: 09/06/2022

Çok Ülkeli Program Altında Uygulanan Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek Programı II”nin Üçüncü Yararlanıcı Yürütme Kurulu Toplantısı 7 Haziran 2022 Tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Başkanlığının, Ulusal IPA Koordinatörlüğü  (NIPAC) görevi itibarıyla, Türkiye kapsamında eşgüdümünden sorumlu olduğu, Çok Ülkeli Program altında uygulanan eylemlerden olan “Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek Programı II”nin Üçüncü Yararlanıcı Yürütme Kurulu toplantısı 7 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Söz konusu toplantının açılış konuşmaları Siyasi İşler Daire Başkanı Sayın Çağrı ÇAKIR, Avrupa Konseyi Programlar Genel Müdürlüğü Ofisi Başkanı Sayın Verena TAYLOR ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölümü Başkanı Sayın Alexander FRICKE tarafından yapılmıştır.

Toplantıya faydalanıcı kamu kurumlarının temsilcileri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Avrupa Konseyi yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ilgili paydaşlar katılım sağlamıştır.

Yatay Destek Programı II kapsamında halihazırda uygulanmasına devam edilen “Türkiye’deki Göçmen ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” ile “Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” projeleri ve tamamlanan “İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasının ve Raporlanmasının Desteklenmesi” projesi hakkında faydalanıcı kurum temsilcileri tarafından güncel bilgiler paylaşılmış ve katılımcılar görüş alışverişinde bulunmuştur.

Yürütme Kurulu toplantısında Siyasi İşler Daire Başkanı Sayın Çakır, Türkiye-AB Mali İşbirliği  ile Yatay Destek programı kapsamında desteklenen projelerin AB’ye katılım süreci üzerindeki etkisini ve tamamlayıcı niteliğini vurgulamıştır. Kapanış kısmında ise AB İşleri Uzmanı Şefkat Utsukarçi Tulun tarafından Yatay Araç II kapsamındaki projelere dair genel bir değerlendirme yapılmıştır.

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 09/06/2022 / Hit: 5,029

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı