ENGLISH
  Güncelleme: 15/12/2021

Ufuk Avrupa Programı Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Doktora ve Yüksek Lisans Programları

Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (The European Institute of Innovation and Technology-EIT) , AB seviyesinde eğitim ve girişimcilikle araştırma ve yenilikçiliği entegre ederek Avrupa'nın yenilikçilik yeteneğini geliştirmek için oluşturulan Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen bir kuruluştur.

EIT, Bilgi ve Yenilikçilik Toplulukları (KIC- Knowledge and Innovation Community) denilen dinamik, sınır ötesi ortaklıklar kurulması için önde gelen şirketlerden, üniversitelerden ve araştırma merkezlerinden oluşan 'bilgi üçgeni'ni bir araya getirerek girişimcilik yeteneğini besler ve yeni fikirleri destekler. EIT, KIC'ler aracılığıyla, Avrupa’da yenilikçiliğe nasıl yaklaşıldığı, yönetildiği, finanse edildiği ve yaygınlaştırıldığına dair yeni modeller geliştirir ve test eder.

Detaylar için: https://eit.europa.eu/our-activities/education/eit-community-master-programmes

EIT Yükseköğretim Programları

EIT etiketli Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerindeki eğitim programları, öğrencileri daha yaratıcı, yenilikçi ve girişimci olmaya teşvik eder. EIT eğitim programlarının ayırt edici özelliği, öğrencilere sadece başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak değil, aynı zamanda girişimci bir zihniyetle ne yapacaklarını ve gerçek yaşam problemlerini nasıl çözeceklerini gösterebilmektir. Bu nedenle EIT'e özgü kalite kriterleri ve EIT kapsamlı öğrenme çıktıları uygulanmaktadır.

EIT kapsamındaki Yüksek Lisans Programları

EIT Digital Master School (EIT Dijital Yüksek Lisans Okulu):

EIT Dijital Yüksek Lisans Okulu, Yenilikçilik ve Girişimcilik alanında sekiz teknik ana dal ve bir yan dal ile iki yıllık bir yüksek lisans programıdır. Otonom Sistemler, Bulut ve Ağ Altyapıları, Siber güvenlik, Veri Bilimi, Gömülü sistemler, Fintech ve İnsan- Bilgisayar Etkileşimi ve Tasarımı teknik ana dallardır. Bir girişimci olarak düşünmeyi öğrenmek, girişimci yeteneklerle ve dijital teknolojilerle beslenen Avrupa yenilikçiliği aracılığıyla küresel etkiyi yakalayabilmek programın temel amaçlarındandır. Program, en iyi teknik öğrencileri aramakta ve onları Avrupa'nın küresel dijital ekonomideki rolünü güvence altına almaya devam edebilmeleri için en son teknik bilgi ve iş becerileri ile donatmayı hedefler.

Programa kabul edilebilmek için başvuru sahiplerinin;  ilgili çalışma alanında tam ve uygun bir lisans derecesi ve İngilizce dil yeterliliğine sahip olması  (IELTS veya TOEFL Sınavları – IELTS için 6'dan düşük olmamak üzere, en az 6,5 genel puan gereklidir.) gerekmektedir.

Programa başvuru tarihleri:

15 Kasım 2021 - 3 Şubat 2022: AB/AEA/CH/ AB üyesi olmayan vatandaşlara açık (1. Dönem)

9 Şubat 2022 - 11 Nisan 2022: AB/AEA/CH/AB üyesi olmayan vatandaşlara açıktır. Ayrıca, zaman kısıtlaması nedeniyle AB vizesine ihtiyaç duyan adaylar için ikinci dönemi tavsiye edilmemektedir. (2. Dönem)

Programın, öğrencilere sunduğu olanaklar: EIT Dijital Yüksek Lisans Okulu, iki farklı Avrupa ülkesinde bulunan dünya standartlarında üniversitelerde eğitim almayı sağlayan iki yıllık bir program sunar. Öğrenciler müfredatlarını kendi ilgi ve becerilerine göre oluşturabilirler. Bu program ayrıca, her biri yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki teknik yeterlilikleri pratik becerilerle birleştiren çift derece sunar. 200'ü aşkın kurum, KOBİ, start-up, üniversite vb. ağ ile oluşturulmuş geniş faaliyet merkezine doğrudan erişim mevcuttur.

Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler ve Yüksek Lisans Programları:

Otonom Sistemler Yüksek Lisans Programına başvuru için;

 • Finlandiya - Aalto University, Helsinki
 • İsveç- KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
 • İtalya - University of Trento
 • Fransa- Université Côte d’Azur, Nice (1. Yıl) ; EURECOM, Campus SophiaTech, Biot (2.Yıl)
 • Macaristan- Budapest University of Technology and Economics (1. Yıl) ; Eötvös Loránd University, Budapest (2. Yıl)

Bulut ve Ağ Altyapıları Yüksek Lisans Programına başvuru için;

 • Finlandiya - Aalto University, Helsinki
 • İsveç- KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
 • İtalya - University of Trento
 • Fransa- University of Rennes 1 ve Sorbonne University, Paris

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programına başvuru için;

 • Fransa- University of Rennes 1
 • İtalya - University of Trento
 • Finlandiya-  University of Turku
 • Hollanda- University of Twente, Enschede
 • Macaristan- Eötvös Loránd University, Budapest
 • Fransa- Campus SophiaTech, Biot (2. Yıl)

Veri Bilimi Yüksek Lisans Programına başvuru için;

 • Hollanda- Eindhoven University of Technology
 • İsveç- KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
 • İspanya- Technical University of Madrid
 • Fransa- Université Côte d’Azur, Nice
 • İtalya- Politecnico di Milano
 • Paris- Université Paris-Saclay
 • Finlandiya - Aalto University, Helsinki
 • Macaristan- Eötvös Loránd University, Budapest
 • Fransa- University of Rennes 1
 • Hollanda- University of Twente, Twente
 • Finlandiya-  University of Turku

Gömülü Sistemler Yüksek Lisans Programına başvuru için;

 1. Hollanda- Eindhoven University of Technology
 2. İsveç- KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
 3. Finlandiya-  University of Turku
 4. İtalya- University of Bologna (1. Yıl); University of Trento (2.Yıl)
 5. Macaristan- Budapest University of Technology and Economics

Fintech Yüksek Lisans Programına başvuru için;

 • Fransa- University of Rennes 1 (1.Yıl); Université Côte d’Azur, Nice (2.Yıl)
 • İtalya - University of Trento, Politecnico di Milano
 • Macaristan- Eötvös Loránd University, Budapest
 • İspanya- Technical University of Madrid

İnsan- Bilgisayar Etkileşimi ve Tasarımı Yüksek Lisans Programına başvuru için;

 • Finlandiya - Aalto University, Helsinki
 • İsveç- KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
 • Fransa- Université Paris-Saclay
 • Hollanda- University of Twente, Enschede
 • İspanya- Technical University of Madrid
 • İtalya- Politecnico di Milano

Detaylar için: EIT Digital Master School website!

 

EIT İklim - KIC Yüksek Lisans Programı:

Öğrenciler, en son iklim değişikliği biliminin yeni ürün ve hizmetlere nasıl dönüştürüldüğünü keşfetmek ve politika, yasal ve finansal teşvikler veya kısıtlamalar dahil olmak üzere iklim yenilikçiliğinin piyasa itici güçlerini incelemek amacıyla programa dahil olabilirler.

Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler ve Yüksek Lisans Programları:

İtalya'da yüksek lisans programları:

 • MSc İklim Değişikliği Adaptasyonu - İnşaat Mühendisliği
 • MSc İklim Değişikliği Adaptasyonu - Çevre Mühendisliği
 • Enerji için Yüksek Lisans Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği (iklim için ICT)
 • MSc Çevresel Değerlendirme ve Yönetim
 • MSc Düşük Karbon Teknolojileri ve Sürdürülebilir Kimya

İskandinav ülkelerinde yüksek lisans programları;

Danimarka Teknik Üniversitesi

 • Yüksek Lisans Mühendisliği, Kimya ve Biyokimya Mühendisliği
 • Biyoteknoloji Yüksek Lisans Mühendisliği
 • MSc Mühendislik, Fizik ve Nanoteknoloji
 • Yüksek Lisans Mühendisliği, Su Bilimleri ve Teknolojisi
 • Rüzgar Enerjisi Yüksek Lisans Mühendisliği
 • Sürdürülebilir Enerjide Yüksek Lisans Mühendisliği
 • MSc Çevre Mühendisliği
 • MSc Tasarım ve Yenilik

Kopenhag Üniversitesi

 • MSc İklim Değişikliği

Aalto Üniversitesi

 1. MSc Yaratıcı Sürdürülebilirlik
 2. MSc Kimya, Biyokimya ve Malzeme Mühendisliği- Fiber ve Polimer Mühendisliği

Fransa'da yüksek lisans programları

 • MSc Universe, Çevre, Ekoloji (SDUEE)

Hollanda'da yüksek lisans programları

Delft Teknik Üniversitesi

 • MSc Endüstriyel Ekoloji (IE)
 • MSc Stratejik Ürün Tasarımı (SPD)
 • MSc Sürdürülebilir Enerji Teknolojisi (SET)
 • MSc İnşaat Yönetimi ve Mühendisliği (CME)
 • MSc Mimarlık, Şehircilik ve Yapı bilimleri

Utrecht Üniversitesi

 • Yüksek Lisans Enerji Bilimi
 • MSc Bilim ve İşletme Yönetimi
 • Yüksek Lisans Yenilik Bilimleri
 • MSc Sürdürülebilir Kalkınma
 • MSc Sürdürülebilir İş ve Yenilik
 • MSc Bio İlham Veren Yenilik

 

Wageningen Üniversitesi

 • Yüksek Lisans Biyoteknoloji (MBT)
 • MSc İklim Çalışmaları (MCL)
 • MSc Çevre Bilimleri (MES)
 • MSc Uluslararası Kara ve Su Yönetimi (MIL)
 • MSc Kentsel Çevre Yönetimi (MUE)

İsviçre'de yüksek lisans programları, ETH Zürih

 • Yüksek Lisans Makine Mühendisliği
 • MSc Mikro ve Nanosistemler
 • Yüksek Lisans Proses Mühendisliği
 • MSc Robotik, Sistemler ve Kontrol

Detaylar için: EIT Climate-KIC education website!

 

EIT Gıda

Program, EIT Food pan-Avrupa ortak ağı genelinde akademik kurumlar ve endüstriyel ortaklar tarafından düzenlenen entegre bir yüksek lisans programıdır. Amacı, öğrencileri gıda sisteminin gelecekteki dönüşümünü yönlendirmeye hazırlamaktır.

Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler:

 

 • University of Madrid
 • Queen's University of Belfast
 • University of Warsaw
 • University of Reading
 • University of Turin
 • University of Hohenheim

Detaylar için: Master in Food Systems (MFS)

EIT Sağlık

EIT Health, yedi Sağlık Odaklı Yüksek Lisans ve Doktora programında Yenilikçilik ve Girişimcilik kurslarının geliştirilmesi ve sunulmasında 23 ortak Yüksek Öğrenim Kurumu'nu desteklemektedir.

Daha verimli, güvenli, adil ve sürdürülebilir; kişi merkezli sağlık sistemlerine katkıda bulunan teknolojik çözümleri ilerletmek için klinik araştırma, disiplin bilgisi, pratik deneyim, ticarileştirme ve yeniliği bütünleştirme stratejileri hakkında kapsamlı bilgi ve anlayış gösteren, sağlık hizmetlerinde teknolojik çözümleri tasarlayan, geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve optimize edebilen öğrenciler yetişmesini sağlar.

Başvuru Yapılabilecek Yüksek Lisans Programları:

 • IHC – Sağlık Hizmetinde Yenilikçilik
 • IMIM – Uluslararası Yenilikçi Tıp
 • MTiH - Sağlıkta Teknolojik Yenilikçilik
 • CEMACUBE - Biyomedikal Mühendisliğinde Ortak Avrupa Yüksek Lisans Kursu
 • HMDA - Sağlık ve Medya Veri Analitiğinde Bilim

Detaylar için:  EIT Health Education website ve EIT Health Degree Programmes website!

EIT InnoEnergy Yüksek Lisans Okulu

EIT'nin InnoEnergy master programı ile öğrencilerin yenilikçi ve girişimci ruhu harekete geçirilerek enerji alanında eğitim tamamen yeni tip programlar ile sunmaktadır. Bu durum mezunlara, enerji işletmelerinin nasıl yaratıldığına ve enerji tarafının endüstriyel perspektifine ilişkin önemli bir içgörü ile eşleştirilmiş, dünyanın enerji zorlukları hakkında çok derin bir anlayış sağlar.

Başvuru Yapılabilecek Yüksek Lisans Programları:

 • MSc EMINE - Nükleer Enerjide Avrupa
 • Enerji Depolamada Msc (EIT Label Yüksek Lisans programı)
 • MSc ENTECH - Enerji Teknolojileri
 • MSc RENE - Yenilenebilir Enerji
 • Akıllı Şehirler için Enerji Yüksek Lisansı
 • Enerji Dönüşümünde Yüksek Lisans
 • MSc SELECT - Sürdürülebilir Enerji Sistemleri için Çevresel Yollar
 • MSc SENSE - Akıllı Elektrik Ağları ve Sistemleri

Detaylar için:  EIT InnoEnergy Master School website!

EIT İmalat

(EIT İmalat Yüksek Lisans Okulu)

Yüksek Lisans programları, döngüsel ekonomi, endüstriyel yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve benzeri gibi küresel toplumsal zorluklar bağlamında, üretim teknik ve teknolojik yönlerini yenilikçilik ve girişimcilik öğretimi ile birleştirir. EIT İmalat Yüksek Lisans Okulu, Öğretme ve Öğrenim Fabrikalarındaki etkinlikler, endüstriyel tesislerdeki stajlar, projeler ve tezler aracılığıyla ve Yenilikçilik ve girişimcilik odaklı Yaz Okulları ile öğrencilerinin bir an önce hayata geçirmeleri için yaparak pratik bir öğrenme yaklaşımı benimsemektedir.

Başvuru Yapılabilecek Yüksek Lisans Programları:

 • Sürdürülebilir Çalışma için İnsanlar ve Robotlar
 • Tam Esneklik İçin Katmanlı Üretim
 • Döngüsel Ekonomi için Sıfır Hatalı Üretim
 • Dijitalleştirilmiş değer ağları için platformlar

***Eğitimlerinin sonunda öğrenciler, doğrudan üniversiteler tarafından iki derece ve yüksek kaliteli eğitim müfredatlarının uluslararası bir tanınırlığı olarak EIT Manufacturing'den EIT etiket sertifikası alırlar.

Detaylar için:  EIT Manufacturing Master School 

EIT Hammaddeler (RawMaterials)

RawMaterials Yüksek Lisans Okulu bünyesinde öğrencilere akademi, araştırma ve endüstri alanlarındaki en iyi uzmanlarla işbirliğini sağlayan endüstri odaklı programlar sunulur. Eşsiz ve yenilikçi girişimcilik bileşenleri, öğrencileri tüm hammadde değer zincirinde gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için problem çözme zihniyetiyle donatmayı hedeflemektedir. EIT RawMaterals'ta Yüksek Lisans Eğitimi, disiplinler arası, uluslararası işbirliği teşvik edilir. Öğrenciler, Avrupa çapında çeşitli mükemmellik merkezlerinde eğitim görme fırsatına sahip olurlar.

Başvuru Yapılabilecek Yüksek Lisans Programları:

 • AMIR – Gelişmiş Malzemeler Yenilikçi Geri Dönüşüm
 • AMIS - Fonksiyonel İleri Malzemeler ve Mühendislik Yenilikçiliği
 • EMC - Avrupa Madencilik Kursu
 • EMERALD - Georesources Mühendisliği Yüksek Lisans
 • RaMES - Hammadde Keşfi ve sürdürülebilirlik
 • SUMA – Sürdürülebilir Malzemelerde
 • SINReM - Sürdürülebilir ve Yenilikçi Doğal Kaynak Yönetiminde

Detaylar için:  EIT RawMaterials Master School website.

 

EIT Kentsel Hareketlilik

EIT Urban Mobility,önde gelen Avrupa üniversiteleri, endüstrisi ve şehirleri ile işbirliği içinde benzersiz bir Yüksek Lisans Okulu sunmaktadır. 2022'de EIT Urban Mobility, kentsel mobilite zorluklarının iki temel alanını vurgulayan programları sunmaktadır.

 

Bu programlar;

 1. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Geçişleri
 2. Akıllı Hareketlilik, Veri Bilimi ve Analitiktir.

 

Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler:

 • Aalto Üniversitesi(Espoo, Finlandiya)
 • Eindhoven Teknoloji Üniversitesi(Hollanda)
 • KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü(Stockholm, İsveç)
 • Milano Politeknik Üniversitesi(İtalya)
 • UPC Barcelona Tech(İspanya)
 • Tartu Üniversitesi (Estonya)

 

Detaylar için:  EIT Urban Mobility ve Master School 

 

EIT Doktora Programları

Yüksek Lisans düzeyindeki EIT etiketli eğitim programlarında olduğu gibi, Doktora programları daöğrencileri daha yaratıcı, yenilikçi ve girişimci olmaya teşvik eder. Doktora programları araştırma üniversiteleri tarafından sunulmaktadır. EIT'e özgü kalite kriterleri ve EIT'yi kapsayan öğrenme çıktıları uygulanır. Her doktora programları ve bağlantıları aşağıda belirtilmiştir.

 

Detaylar için tıklayınız.

 

EIT İklim-KIC Doktora Eğitimi

EIT Climate-KIC'nin doktora adayları, iklim inovasyonuna giden bir yol olan ya da iklim değişikliğiyle mücadeleyi doğrudan destekleyen çözümler üzerinde çalışmaktadır.

Eğitimde Alınabilecek olan Kurslar:

 • Sürdürülebilir bir iş modeli nasıl tasarlanır? (How to design a sustainable business model?)
 • Sürdürülebilir iş modellemesinin faydası (The benefit of sustainable business modelling)
 • Sistem İnovasyonu (The Systems Innovation)

 

EIT Dijital Doktora Okulu

EIT Dijital Doktora Okulu, Avrupa'da ihtiyaç duyulan teknik liderleri ve girişimcileri eğitmektedir. Endüstri Doktoraları, dijital dönüşüme öncülük etmek için bugünü geleceğe bağlamaktadır. Doktora öğrencileri, endüstri alanındaki araştırma görevlerinde akademi ve endüstri denetimi altında çalışır ve endüstri ile sürekli etkileşimden yararlanır. Öğrencilerin üzerinde çalışacakları araştırma programı, sanayinin kendisi tarafından test edilebilecek somut sonuçlar sağlayacak ve karşılığında araştırma programının devamı için geri bildirim sağlayacaktır.

Uygulamalı Yenilikçilik ve Girişimcilik Eğitimi İki aşamadan oluşmaktadır:

 • İş Geliştirme Deneyiminin ardından İş Yetkinlik aşaması
 • Hareketlilik: altı aylık coğrafi hareketlilik ve altı aylık kurumsal hareketlilik

 

EIT Gıda Doktora Eğitimi

EIT Food, gıda sisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir gıda üretebilen, toplum tarafından güvenilen yenilikçi bir sektöre dönüşmesine öncülük edecek yetenekleri çekmekte, geliştirmekte ve güçlendirmektedir. Yenilikçilik topluluğu, bireylere gıda sistemindeki kariyerlerinde yardımcı olacak heyecan verici programlar geliştirmek ve sunmak için önde gelen yükseköğretim kurumları ve gıda şirketleriyle birlikte çalışmaktadır.

 

Program, Agrifood sektöründeki zorluklar üzerinde çalışan doktora öğrencilerinin girişimciliğini teşvik eder. Genç yenilikçiler, özel olarak hazırlanmış 6 aylık Eğitim Bootcamps, Mentorluk, Kurumsal Site Ziyaretleri, Küresel Ağ Oluşturma Etkinlikleri ve Saha Yarışmaları Müfredatı aracılığıyla temel iş yaratma becerileri kazanırlar.

Eğitimde yer alan Ortaklar:

 • Münih Teknik Üniversitesi (Almanya)
 • Madrid Otonom Üniversitesi (İspanya)
 • IMDEA Gıda Enstitüsü
 • Queen's Belfast Üniversitesi
 • Varşova Üniversitesi (Polonya)
 • Aarhus Üniversitesi
 • EPFL İsviçre Politeknik Federal Okulu
 • ETH İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü
 • KU Leuven
 • Turin Üniversitesi
 • Technion İsrail Teknoloji Enstitüsü
 • EIT Gıda

 

Detaylar için: https://www.eitfood.eu/education

 

EIT Sağlık Doktora Eğitimi

Yaşlanma Doktora Okulu, BEHealSy (Biyomedikal Mühendisliği ve Sağlık Sistemleri) Programlarına ev sahipliği yapar. BEHealSy modülü, biyomedikal mühendisliğinde EIT Sağlık tarafından finanse edilen iki yüksek lisans programına dayanmaktadır: CEMACUBE ve MTIH.

Yaşlanma Doktora Okulu, biyoloji, gerontoloji, sinirbilim ve epidemiyoloji alanlarında sağlam yenilikçilik ve girişimcilik becerilerine sahip yeni nesil doktora uzmanlarını yetiştirmek için akademik ve diğer ortakları bir araya getiren bir pan-Avrupa doktora programıdır. Doktora programına kayıtlı öğrenciler, doktora tezlerinde üniversiteler, hastaneler ve şirketler arasında uluslararası hareketliliği ve ortak denetimi/mentorlüğünden yararlanır.

 

Detaylar için: https://eithealth.eu/what-we-do/education/

 

 

 

EIT InnoEnergy Doktora Okulu

Sürdürülebilir enerji devrimine katılan, kariyer beklentilerini artıran, mevcut doktora çalışmalarını yenilik ve girişimcilik konusunda özelleştirilmiş eğitimle birleştirme imkanı sunan bu doktora okulu; İşletme ve Girişimcilik (B&E) motivasyonuna sahip öğrenciler için tasarlanmıştır.

EIT InnoEnergy Doktora Okulu, B&E bünyesindeki "katma değer" sağlayan eğitim ve faaliyetler ile Avrupa'nın en iyi üniversiteleri, araştırma kurumları ve şirketlerinin bir araya gelerek oluşturduğu dünya standartlarında bir işbirliği desteği sağlar.

Doktora Okulu, EIT InnoEnergy'nin Yenilikçilik Merkezlerinden her birine özel çeşitli alanlarda düzenlenmiştir. Her alan, endüstriyel stajlar/deneyimler ve modern ve geleceğin enerji teknolojisinin girişimci yönlerine dair bir kavrayışla tamamlanan tam bir doktora eğitimini kapsar.

Detaylar için: https://www.innoenergy.com/for-students-learners/for-phd-candidates/

EIT İmalat Doktora Okulu

EIT İmalat Doktora Okulu Programı, yaz ve kış okulları, seminerler, hackathonlar ve diğer yenilikçi pedagojik yaklaşımlar gibi çok çeşitli etkinlikler sunar. Öğrenciler, Doktora Okulunun yıllık teklifleri arasından seçim yaparak çalışma planını kişiselleştirebilirler. Doktora Okulu portföyüne şirket ziyaretleri ve profesyonel ağ oluşturma fırsatları da dahildir. EIT İmalat Doktora Okulu programlarının sonunda, doktora öğrencileri, yüksek eğitim kalitesi başarılarının uluslararası tanınırlığını sağlayan EIT etiket sertifikası alırlar.

Mezun EIT İmalatı Doktora öğrencileri, Avrupa rekabet gücüne ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunarak, imalat ekosistemi içinde yeni şirketler oluşturmaya veya yenilikçilik liderleri olmaya hazırlanacaklardır.

Detaylar için: https://www.eitmanufacturing.eu/what-we-do/education/

EIT Hammaddeleri Doktora Eğitimi

Programlar, öğrencilerin ham madde sektörü için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için gereken girişimcilik ve yenilikçilik becerilerini, bilgi ve tutumlarını geliştirirken teknik uzmanlıklarını güçlendirmelerini sağlar.

EIT RawMaterials Academy Doktora portföyü şu anda bir EIT etiketli program içermektedir:

IDS-FunMat-INNO – Fonksiyonel Malzemelerde Uluslararası Doktora Okulu

Detaylar için: https://eitrawmaterials.eu/eit-rm-academy/

EIT Kentsel Hareketlilik Doktora Eğitim Ağı

Doktora Eğitim Ağı, doktora adaylarına, teknik uzmanlığı güçlendirir, girişimci ve yenilikçi becerileri geliştirirken, Avrupa'daki üniversitelerdeki uluslararası meslektaşlarıyla bağlantı kurma konusunda fırsat sunmaktadır. Doktora araştırması kentsel hareketlilik alanıyla ilgilidir.

Detaylar için: https://www.eiturbanmobility.eu/academy/doctoral-training-network/Güncelleme: 15/12/2021 / Hit: 14,306

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı