ENGLISH
  Güncelleme: 06/03/2020

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kadınların toplumsal hayatın her safhasında eşit ve adil şekilde temsilinin sağlanması AB’ye üyelik sürecimizde çalışmalarımızın devam ettiği önemli öncelik alanlarımızdan biridir.

Ülkemizin büyük bir dönüşüm geçirdiği AB sürecimizde, kadınların erkeklerle eşit hak ve imkanlara sahip olmasına yönelik önemli mevzuat değişiklikleri hayata geçirilmiştir. Anayasamızda kadın-erkek eşitliği ilkesi güçlendirilmiş, Türk Medeni Kanunu yenilenmiş ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları Anayasal teminata kavuşmuş ve yüce Meclisimizde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur. Kadının iş hayatında karşılaştığı engelleri ortadan kaldıracak ve ekonomik hayata katılımlarını arttıracak pek çok düzenleme de eş zamanlı olarak hayata geçirilmiştir.

Kadına karşı şiddetle mücadelede, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunla önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ülkemiz, ayrıca, kadına yönelik şiddet alanında yasal çerçeve oluşturan ve uluslararası bağlayıcılığa sahip ilk düzenleme olan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nin hazırlanmasına önderlik etmiş ve bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olmuştur.

Mevzuat değişikliklerinin uygulamaya tam olarak yansıtılması amacıyla, Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesinden, sığınma evlerinin inşasına ve kız çocukların okula gitme oranlarının artırılmasına kadar geniş bir yelpazede kapsamlı projeler hayata geçirilmiştir.

Eşitlik bilincini personel yapısına yansıtmış olan Avrupa Birliği Başkanlığımızda çalışanlarımızın %52’si ve yöneticilerimizin ise %72’si kadındır. Kadınların eşit haklarla toplumsal hayatın her alanında hak ettikleri yerlerini almalarıyla dünyanın daha uzlaşmacı, müreffeh ve adil olacağı bilinciyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten duygularla kutluyoruz.

 Güncelleme: 06/03/2020 / Hit: 4,476