ENGLISH
  Güncelleme: 19/10/2017

Gaziantep Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı 24 Ekim 2017

Değerli Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri,

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında gerçekleştirilmekte olan Sivil Toplum Sektörü Çalıştaylarının dördüncüsü 24Ekim 2017 tarihinde Gaziantep’de düzenlenecektir. Çalıştayda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak sivil toplum bir sektör olarak kabul edilmiştir.Avrupa Birliği Bakanlığı, AB mali yardımlarının sivil toplum sektöründeki programlamasını yapan lider kurum olarak ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon çalışmalarını üstlenmektedir.

Yeni dönemde Avrupa Birliği Bakanlığı ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, kamu-sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesi, yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi konularında projeler geliştirilmektedir. Çalıştayımız, STK’ların ‘sivil toplum sektörü’ ile ilgili farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırarak programlama sürecine katkı sağlamalarını ve önümüzdeki dönemde yürütülecek hibe programları hakkında bilgi edinmelerini amaçlamaktadır.

Çalıştayın sabah oturumu Avrupa Birliği Bakanlığı yetkililerinin ‘Sivil Toplum Sektörü’ hakkında bilgi sunması ile başlayıp, Bakanlığın bu alandaki görev ve sorumlulukları ve önümüzdeki dönemde sivil topluma sağlanacak destekler ile ilgili paylaşımı ile devam edecektir. Çalıştayın öğleden sonra oturumunda ise grup çalışmaları yapılacaktır.

24 Ekim 2017 tarihinde Gaziantep’de düzenlenecek Sivil Toplum Çalıştayı’na katılmak içinbaşvuru formunu doldurmak gerekmektedir. Katılım 50 kişi ile sınırlı olup, katılımcılara Ekim ayı içerisinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2017, Salı saat 17:00

Çalıştaya Gaziantep dışından katılmak isteyen katılımcıların ulaşım ve konaklama ücretleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Formu


Güncelleme: 19/10/2017 / Hit: 6,487