ENGLISH
  Güncelleme: 21/05/2015

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kaynaklarından karşılanan ve “Fasıl 26: Eğitim ve Kültür” kapsamında yer alan projenin açılış toplantısında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Rauf Engin Sosyal ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Bela Szombati tarafından açılış konuşmaları yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” açılış toplantısı 21 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da yapıldı. Proje ile okullarda kız ve erkek çocukları için eşitliğin ve eğitim sisteminde eşitlik ve cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Projenin Türkiye’de okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması sürecine katkıda bulunulması beklenmektedir.

Proje kapsamında, eğitim sisteminin tüm bileşenlerine toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerleştirmeyi hedefleyen proje süresince eğitim mevzuatı ve politikaları, eğitim ortamları ve süreçleri, eğitim materyalleri ve eğitim çıktıları toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla gözden geçirilerek, gerekli düzenlemeler için öneriler getirilecektir. Güncelleme: 21/05/2015 / Hit: 8,724