ENGLISH
  Güncelleme: 05/05/2013

Bologna Süreci Ödüllerinde Türk üniversiteleri tüm Avrupa’da Birinci Sırada Yer Aldı

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Avrupa yükseköğretim sisteminde alınan derslerin kredilerinin öğrenci iş yüküne göre belirlendiği bir sistem olarak kabul ediliyor. Bu sistem sayesinde farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınması sağlanıyor. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlayarak, Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmek.

Avrupa Komisyonu, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan ve bütün lisans ve yüksek lisans programlarında AKTS’yi uygun şekilde hayata geçiren kurumlara yaptıkları başvuruyu başarılı bulması halinde AKTS Etiketi veriyor. Bu etiket, sahibi olan üniversitelere AB Komisyonu ve ülkeleri nezdinde itibar kazandırıyor.

Avrupa Komisyonuna 2012 yılı için yapılan değerlendirmeler neticesinde, Türkiye’den 2012 yılında başvuruda bulunan 23 yükseköğretim kurumundan 11’i  (Çağ, Fatih, İstanbul Aydın, İstanbul Kültür, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Maltepe, Marmara, Mersin, Mustafa Kemal, Pamukkale ve Yaşar Üniversiteleri) AKTS Etiketi alma başarısı gösterdi. 2010-2011 yıllarında yapılan başvurularda da toplam 5 üniversitemiz aynı başarıyı göstermişti.

Diploma Eki (DE), Avrupa Yüksek Öğretim Sisteminde uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen, elde edilmiş becerilerin ve bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik, yükseköğretim diplomasına ek olarak, diğer bir ifadeyle tamamlayıcı nitelikte bir belge olarak kabul ediliyor.

2012 yılında Türkiye’den  başvuruda bulunan  73 yükseköğretim kurumundan 19’u (Afyon Kocatepe, Bahçeşehir, Beykent, Bülent Ecevit, Çanakkale Onsekiz Mart, Çukurova, Dokuz Eylül, Dumlupınar, Düzce, Fatih, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Aydın, Maltepe, Mersin, Mustafa Kemal, Nevşehir, Niğde ve Uludağ Üniversiteleri) DE Etiketi aldı. 2009-2011 yılları arasında da yapılan başvurularda toplam 25 üniversitemiz aynı başarıyı göstermişti.


Yıllar içerisinde ülkemizde hem başvuru sayısında, hem de başvurular üzerinden etiket kazanan üniversitelerimizde sürekli bir artış sağlandı. 2012 yılında Avrupa Komisyonu tarafından toplamda 24 yükseköğretim kurumuna AKTS etiketi verilmiş olması ve bu etiketlerden 11’inin ülkemiz yükseköğretim kurumları tarafından alınmış olması yükseköğretim sistemimiz açısından büyük bir gurur tablosu oluşturuyor. Aynı şekilde, 2012 yılında Avrupa Komisyonu tarafından 73 üniversiteye Diploma Eki Etiketi verilmiş durumda. Söz konusu 73 üniversite arasına 19 üniversitemizin girmiş olması, üniversitelerimizin bu alandaki başarısını ifade ediyor.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Ba
ğış konu ile ilgili olarak “Üniversitelerimiz ve mezunlarımız kurumsal anlamdaTürkiye’nin yurt dışındaki gönüllü elçileri olmaktadır. Bir araya geleceğimiz yabancı meslekdaşlarımızla işbirliği halinde her sektörde olduğu gibi yükseköğretim sektöründe de başarılara imza atmaktayız. Türkiye, Avrupa Komisyonu tarafından 2012 yılında üniversitelere verilen AKTS ve DE Etiketlerinde Avrupa’daki tüm ülkeleri geride bırakarak en çok Etiket almaya hak kazanan ülke olmuştur. Günden güne kalkınan, zenginleşen ve sadece bulunduğu coğrafyada değil tüm dünyada saygınlığı artan ülkemizde üniversitelerimizin yakalamış olduğu bu başarıyı kutluyor, devamını gönülden diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Türk Ulusal Ajansı tarafından hem hareketlilik faaliyetlerinin başarılı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini teminen her yıl düzenlenen Erasmus Programı Proje Yönetim Toplantısını icra etmek, hem de AKTS ve DE Eki Etiketi almaya hak kazanmış yükseköğretim kurumlarımıza ödüllerini takdim etmek amacıyla 6 Mayıs 2013 tarihinde Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nın, tüm yükseköğretim kurumları rektörlerinin, AB Bakanlığı’nın ve AB Türkiye Daimi Temsilciliği’nin temsilcilerinin katılımı ile bir ödül töreni etkinliği düzenleniyor.Toplantı yeri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Tarih: 6-7 Mayıs 2013
Yer: Ege Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, İzmirGüncelleme: 05/05/2013 / Hit: 12,691