ENGLISH
  Güncelleme: 26/01/2012

Avrupa Komisyonu nezdinde e-Sağlık Paydaş Grubu Kuruluyor

Avrupa Komisyonu, e-Sağlık konusunda politika oluşturma ve mevzuat geliştirmeye katkı sağlanması amacıyla e-Sağlık Paydaş Grubu kurulmasını öngörmektedir. E-Sağlık Paydaş Grubu'nun, e-Sağlık kullanıcıları ve sektör temsilcisi Avrupa şemsiye organizasyonlarının/örgütlerinin üst düzey temsilcilerinden oluşması planlanmaktadır. Seçilme kriterleri arasında üye veya EFTA ülkesi vatandaşlığının yanısıra aday ülke vatandaşlığı da zikredilmektedir. Dolayısı ile Türk vatandaşları da Grup'un üyesi olabileceklerdir.

Sözkonusu Grup'un görevleri;

- Özellikle Avrupa için Dijital Gündem kapsamında ilgili e-Sağlık eylemlerinin ve yakın gelecekte çıkarılacak olan e-Sağlık Eylem Planı'nın uygulanması olmak üzere, e-Sağlık konularına ilişkin politikanın oluşturulması ve uygulanması faaliyetlerine paydaşların görüşlerinin alınması suretiyle katkı sağlamak,
- e-Sağlık ile ilgili faaliyetler hakkında AB Komisyonu'na, mevcut bilgi ve araştırmalar doğrultusunda, bağımsız, güvenilir ve şeffaf tavsiyelerde bulunmak, şeklinde öngörülmektedir.

Başvuruların en geç 30 Ocak 2012 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Grup'un çalışma prensipleri, başvuru süreci ve uygunluk kriterlerine ile ilgili Avrupa Komisyonu internet sitesinden ulaşmak mümkün olacaktır:

Komisyon Sitesi


Türk vatandaşları tarafından yapılacak olan başvuruların bilgisinin Daimi Temsilciliğimize iletilmek üzere tarafımıza da yayrim@ab.go.tr veya uazak@ab.gov.tr adresleri kullanılarak bildirilmesi gerekmektedir.


Güncelleme: 26/01/2012 / Hit: 10,925