ENGLISH
  Güncelleme: 29/09/2011

* "Afyonkarahisar Değerleriyle Avrupa Yolunda" Projesi AB Uzmanlığı Eğitimi


"Prof. Dr. Ayhan KAYA Göç Politikalarını Anlatırken"

Afyonkarahisar Valiliği "Afyonkarahisar Değerleriyle Avrupa Yolunda" (ADAY) adlı proje kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 13 Eylül - 23 Eylül 2011 tarihleri arasında AB Uzmanlığı Eğitim Programı düzenlenmiştir.  İki hafta olarak düzenlenen eğitim programına Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Ofisi proje uzmanları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluş çalışanları ile sivil toplum örgüt temsilcileri eğitim programına katılmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü Başkanlığı'ndaki öğretim görevlileri tarafından anlatımı gerçekleştirilen program derslerinde ilk hafta; Türkiye'de Batılılaşma Olgusunun Tanıtımı ve Gelişimi, Avrupa Birliği'nin Tarihi, Kurumları ve Yapısal İşleyişi, Ekonomik Bütünleşme Sürecinde Gümrük Birliği, AB Hukukunun Özellikleri ve Anayasal Yapısı, STK'ların Önemi, Amaçları ve Çalışma Alanları, Göç Olgusunun Değerlendirilmesi, AB Gazeteciliği, AB'nin Eğitim Politikaları ve Türkiye'nin Programa Entegrasyon Süreci, AB'nin Sosyal Politikalarının Özellikleri, Siyaset Teorisi-AB konuları anlatılmıştır.


"AB Eğitim Programı Katılımcıları"

İkinci hafta ise; Çevre Politikaları ve Sürdürülebilirliği, AB'de İnsan Hakları ve Türkiye'deki İnsan Haklarının Gelişmesine Etkisi, AB'nin Bölgesel Politikaları ve Yerel Yönetimler ile Türkiye'deki Uygulamaları, Güvenlik ve Savunma Politikalarının Özellikleri konularına değinilmiştir. Programın son gününde İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiş ve Türkiye-AB ilişkileri nezdinde ekonomik gelişmeler ve beklentiler konuşularak program sonlandırılmıştır.


Güncelleme: 29/09/2011 / Hit: 8,922