TÜRKÇE
  Updated: 16/07/2018

BİLGİ EDİNME

Bilgi Edinme Kanunu; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

-*-

Bilgi Edinme Elektronik Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)


 

Başvuru Adresi:

Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mh. 2082. Cad. No:4 06530 100. Yıl Çankaya - Ankara 

 

Tel    : +90 312 218 13 00 

Faks  : +90 312 218 14 64 

Web  : www.ab.gov.tr

 Updated: 16/07/2018 / Hit: 400,268