TÜRKÇE
  Updated: 28/04/2017

Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı, 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda Avrupa Birliği ve katılım süreci hakkında eğitim programları düzenlemekte ve bu programları koordine etmektedir.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen eğitim talepleri doğrultusunda bir eğitim programı oluşturulmaktadır. Eğitim programlarında genel olarak ele alınan konular şunlardır: 

AB Tarihçesi ve AB Kurumları

Türkiye-AB İlişkileri

Türkiye’nin AB Müzakere Süreci

Proje Döngüsü Yönetimi

AB Hibe Programları Kapsamında Proje Destekleri

SEI Projeleri

Birlik Programları

TAIEX Mekanizması

Eşleştirme Mekanizması

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için irtibat: ekyb@ab.gov.tr


Updated: 28/04/2017 / Hit: 14,466