Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Toplumsal Dayanışma, Gönüllülük ve Afetle Mücadele Çalıştayına Katıldı

Son Güncelleme: 21 Nisan 2022

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, çevrimiçi olarak Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nden çevrimiçi olarak “Toplumsal Dayanışma, Gönüllülük ve Afetle Mücadele Çalıştayı”nda bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Başkanlığı ve AFAD’ın ev sahipliğinde 19 Nisan 2022 tarihinde hibrit olarak düzenlenen özkonusu etkinlikte ayrıca, AFAD Başkan Yardımcısı Sayın Önder BOZKURT ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria PERTZİNİDOU da birer konuşma yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı konuşmasında, “Afetlerle başarılı bir biçimde mücadelede gönüllülük ve dayanışma faaliyetleri önem arz ediyor. Bu faaliyetlerin etkin yürütülebilmesi için ise Birlik Programları kritik araçlar olarak öne çıkıyor. Belediyeler ve STK’lar başta olmak üzere ilgili alanlardaki tüm kurum ve kuruluşlarımızı programlara aktif katılmaya davet ediyorum.” dedi. 

Afet yönetimi, dayanışma ve gönüllülük  alanlarında faaliyet gösteren  kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de yer aldığı çalıştayda ayrıca,  ülkemizin katıldığı toplumsal dayanışma, gönüllülük ve afetle mücadele alanlarında fon sağlayan AB Programları Sivil Koruma Mekanizması (UCPM),, Ufuk Avrupa Programı-TÜBİTAK ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) programları hakkında sırasıyla AFAD, TÜBİTAK ve Ulusal Ajans yetkilileri tarafından  kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.  Yine bu çerçevede,  Avrupa Birliği Programlarından daha fazla faydalanmak amacıyla bilgi, beceri ve farkındalığın artırılarak ülkemizin kurum/kuruluşların kapasitelerinin ve projelerdeki performansının geliştirilmesi amacıyla başarılı proje deneyimleri ve  örnekleri sunuldu.
 

Ayrıntılı bilgi için: 

Program Gündemi

Youtube Yayın Kaydı

Çalıştayda Gerçekleştirilen Sunumlara ulaşmak için ilgili kısımlara tıklayınız.


Bülent ÖZCAN
AB Başkanlığı Malî İşbirliği ve Proje Uygulama Genel MüdürüSalih ALTINAY
AFAD Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsanı Yardım Dairesi Başkanı

 

Özgür KARADEMİR
AFAD Uluslararası Projeler Çalışma Grup Başkanı Sunum1

 

Esen DEMİRKOL KILIÇ
AFAD Teknolojik Afetler Çalışma Grubu

 

İkram ÇELİK
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü

 

Erkan DOĞANAY
AFAD Uzmanı

 

Özgür KARADEMİR
AFAD Uluslararası Projeler Çalışma Grup Başkanı Sunum2

 

İlknur YILMAZ
TUBİTAK Uzmanı

 

Çağlar AKMAN
Havelsan Şirketi Temsilcisi

 

Serkan ERİNCİK
Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı

 

Yasin DÖNMEZ
Türkiye Ulusal Ajansı Uzman Yardımcısı

 

Cafer YILDIRIM
Genç Akademi Spor Klubü Derneği

 

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir