Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Direktifi AB Adalet Divanı Kararı Çerçevesinde Revize Edildi.

Son Güncelleme: 03 Nisan 2024

E-atık olarak da bilinen Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlardan (EEE) kaynaklanan atıklara ilişkin 2012/19 sayılı Direktifin (Waste from Electrical and Electronic Equipment) 13(1) maddesi, üreticilerin 13 Ağustos 2005 ile 13 Ağustos 2012 tarihleri arasında piyasaya sürülen fotovoltaik panellerden kaynaklanan atıkların yönetim maliyetlerinin üreticiler tarafından karşılanmasını gerektirmesi nedeniyle Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşınmış ve maddenin geriye doğru işlemeyeceği değerlendirmesiyle ABAD tarafından geçersiz olarak hükmedilmiştir.

Direktifte yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları açıklığa kavuşturmaktadır:

  • 13 Ağustos 2012'den sonra piyasaya sürülen fotovoltaik panellerden kaynaklanan atıkların yönetimi ve bertarafına ilişkin maliyetler EEE üreticisine aittir.
  • 2018 yılında direktifin kapsamına eklenen EEE ürünlerine ilişkin genişletilmiş üretici sorumluluğu, bu tarihten sonra piyasaya sürülen e-ürünler için de geçerli olmalıdır.

Bu çerçevede, Direktifin bahse konu ABAD kararı dikkate alınarak revize edilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 7 Şubat 2023 tarihinde sunulan Direktif taslağı önerisi 16 Haziran 2023 tarihinde kabul edilmiştir. Bu defa, 2012/19/AB sayılı Direktifin 12, 13, 14 ve 15. Maddelerini tadil eden ve üye ülkelerin 9 Ekim 2025 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yapmasını öngören 13 Mart 2024 tarihli ve 2024/884/AB sayılı Direktif, 19 Mart 2024 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır.

Detaylı Bilgi için:

Komisyon Basın Köşesi:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/21/waste-from-electrical-and-electronic-equipment-council-and-parliament-agree-on-deal-to-align-with-court-ruling/

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir