Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında görevlendirilecek “Kontrolörler” alınacaktır

Son Güncelleme: 18 Mart 2024

Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında görevlendirilecek “Kontrolörler” alınacaktır

 

Türkiye’nin katılım sağladığı Sınır Ötesi İşbirliği Programları altında yürütülen projeler kapsamında yapılan harcamaların ilgili Program kurallarına göre yapılıp yapılmadığını denetlemek amacıyla görevlendirilmek üzere “kontrolör” alımı yapılacaktır.

Giriş ve Arka Plan:

Türkiye “Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı”, “Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı” ve “ Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı” olmak üzere üç ayrı sınır ötesi işbirliği programına iştirak etmekte ve bu programları Avrupa Birliği Başkanlığı Ülkemiz adına Ulusal Otorite sıfatıyla yürütmektedir.

Program Yönetimi ve Harcama Kontrolü:

“Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı”na Türkiye ile beraber toplam 8 ülke iştirak etmektedir. Programın Yönetim Makamı (MA) “Romanya Bölgesel Kalkınma, Kamu Yönetimi ve Avrupa Fonları Bakanlığı”dır. Programı, ülkemiz adına “Avrupa Birliği Başkanlığı” Ulusal Otorite (NA) sıfatıyla yürütmektedir.

“Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı” Türkiye ile Bulgaristan arasında yürütülen iki taraflı bir programdır. Programın Yönetim Makamı (MA) “Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı”dır. Programı, ülkemiz adına “Avrupa Birliği Başkanlığı” Ulusal Otorite (NA) sıfatıyla yürütmektedir.

“Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı”na Türkiye ile beraber toplam 15 ülke iştirak etmektedir. Programın Yönetim Makamı (MA) “Sardunya Özerk Bölgesi Yönetimi”dir. Programı, ülkemiz adına “Avrupa Birliği Başkanlığı” Ulusal Otorite (NA) sıfatıyla yürütmektedir.

Programlar altında AB mali katkısı ve ulusal katkılar ile Program önceliklerine göre projeler gerçekleştirilmektedir. Çok uluslu ve çok ortaklı yapıyı haiz bu projelerde faydalanıcılar proje kapsamında faaliyetleri sonucunda çeşitli giderler beyan etmektedirler. Programlar kapsamında bütün ülkeler, projede yer alan bütün faydalanıcıların beyan ettiği harcamaların yasallık ve sisteme uygunluk denetimini gerçekleştirmek için “kontrolörler” atamaktadır.

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği ve Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programında, Yönetim Makamına program kapsamındaki kontrol faaliyetlerinde destek olmak üzere her ülke tarafından Kontrol İrtibat Noktası (CCP) atanmaktadır. Türkiye’de “Avrupa Birliği Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Dairesi” harcama doğrulama işlemlerini bağımsız “kontrolörler” aracılığı ile yürütecektir.

“Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı”nda ise “Avrupa Birliği Başkanlığı Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı” Kontrol sistemini kurar, kontrolörler ile anlaşma imzalar, kontrolörleri atar ve kontrol sisteminin kalitesinin sağlanmasından sorumludur.

Programlar kapsamında kontrolörler proje harcamalarının kontrolünden sorumludur. Bu kapsamda “kontrol” tanımı, kontrolörlerin harcamaların uygunluğunu, mal ve hizmetlerin gerçekten sağlandığını ve ulusal ve AB kurallarına uyulduğunu doğrulamak için yaptığı kontrolleri ifade etmektedir. Kontrollerin sonucunda proje ortakları için harcama doğrulama işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

İş Tanımı:

İlgili Programlar kapsamında “Kontrolör” seçimi yapılması öngörülmektedir. “Kontrolör” olarak seçilen kişilerin, bahse konu Programlar altında gerçekleştirilen projelerin harcamalarını yasallık ve sisteme uygunluk anlamlarında denetlemesi beklenmektedir. Görevlendirilecek kontrolörlerin proje faaliyet ve mali yönetiminden bağımsız olup ulusal mevzuat uyarınca projelerde kontrol ve denetim yapmaya ehil olmaları gerekmektedir.

Kontrolör olarak görevlendirilmeye hak kazanan adaylarla sözleşme imzalanacak ve bu kişiler Programların kontrolör havuzuna alınacaktır. Projelerin uygulama aşamasına geçmesinin ardından görevlendirilmek üzere kendileriyle ayrıca iletişime geçilecektir.

Daha önceki yıllarda Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında kontrolör havuzuna alınmış olan kişilerin yeni dönemde de bu havuzda yer almak istemesi durumunda tekrar başvurması gerekmektedir.

Adaylardan beklenen niteliklerin yer aldığı ayrıntılı görev tanımı için tıklayınız..

 Başvuru şekli:

Başvurular, aşağıda belirtilen belgelerin 15 Nisan 2024 tarihine kadar, başvurulan pozisyonun konu satırında ve e-posta metninde belirtilmesi suretiyle, cbcbasvuru@ab.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi ile gerçekleştirilecektir. Başvuruların başarıyla alınmasının ardından adaylara bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Örnek formatta hazırlanmış özgeçmiş
  • Diploma fotokopisi,
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan aldığını gösteren belge veya Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınav sonuç belgesi,

(Yalnızca mülakata kalan adaylardan istenecektir ancak tüm adayların dil seviyelerini özgeçmişlerinin ilgili bölümünde belirtmesi gerekmektedir. Lisans veya lisansüstü eğitimini İngilizce eğitim veren bir üniversiteden alan adaylardan dil belgesi istenmeyecektir. Mülakata kaldığı bildirilen adaylar yabancı dil belgesini sunmadığı takdirde mülakata alınmayacaktır.)

  • İlgili mesleki iş tecrübesine dair bilgi sağlayacak belge/belgeler (hizmet kaydı ve/veya referans mektupları).

Gerekli tüm belgeleri sunarak başvuruda bulunan adayların özgeçmişleri üzerinden yapılacak değerlendirmenin ardından, görev tanımında belirtilen gerekli şartları taşıdığı belirlenen adaylar Avrupa Birliği Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek mülakata davet edilebilecektir.

Görev tanımına ulaşmak için tıklayınız.

Örnek özgeçmiş formatına ulaşmak için tıklayınız.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir