AB Konseyi 2021-2027 Yıllarını Kapsayan AB'nin Çok Yıllı Mali Çerçevesinin Revizyonuna İlişkin Üç Düzenlemeyi Kabul Etti

Son Güncelleme: 29 Şubat 2024

AB Konseyi AB'nin uzun dönemli bütçesini hedefe yönelik bir şekilde güçlendirmek ve ortaya çıkan yeni sınamaları ele almak amacıyla 2021-2027 çok yıllı mali çerçevesinin revizyonuna ilişkin üç düzenlemeyi kabul etti.

Paket, 2021-2027 çok yıllı mali çerçevesini değiştiren bir yönetmeliğin yanı sıra Ukrayna Aracını ve Avrupa için Stratejik Teknolojiler Platformunu (STEP) kuran yönetmelikleri de içeriyor.

Üç düzenleme önümüzdeki günlerde imzalanarak AB Resmi Gazetesinde yayımlanacaktır.

Düzenlemelere paylaşılan bağlantı üzerinden erişilebilir: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/28/eu-long-term-budget-for-2021-2027-council-concludes-the-mid-term-revision/

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir