AB Veri Yasası Yürürlüğe Girdi

Son Güncelleme: 13 Şubat 2024

AB Komisyonu’nun 23 Şubat 2022’de sunduğu ve veriye adil erişim ile verinin kullanımına ilişkin birbiriyle uyumlu kurallar oluşturmayı hedeflediği Tüzük (Data Act-Veri Yasası) 11 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2020 tarihli Avrupa Veri Stratejisi’nin bir parçası olarak ve Veri Yönetişim Yasası’nı tamamlayıcı nitelikte tasarlanan Veri Yasası, veriye erişimi ve verinin kullanımını rekabetçi ve adil bir ortamda en üst seviyeye taşıyarak AB’nin veri ekonomisinde sıçrama yapmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede Tüzük, verilere erişebilecek ve bu verilerden değer (value) üretebilecek tüm aktörlere ilişkin yeni kurallar getirmekte; özellikle de nesnelerin interneti tarafından üretilen verilerin mevcut potansiyelini açığa çıkarmayı olanaklı kılacak güvenilir bir veri paylaşım ortamı yaratmayı hedeflemektedir.

Veri Yasası, bir yandan kamu ve özel sektör için veriye erişimin önündeki bariyerleri kaldırırken diğer yandan da sektörler arasında yeniden kullanılacak veriler için birlikte çalışabilirlik standartlarının geliştirilmesini öngörmektedir. Tüzük ayrıca, gözetim ve ticari casusluk ihtimaline karşı verilerin AB dışına yasa dışı aktarımına karşı tedbirleri de kapsamaktadır.

Detaylı bilgi için: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-data-act-enters-force-putting-place-new-rules-fair-and-innovative-data-economy

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir