“Denetim Otoritesinin Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi Kapanış Töreni

Son Güncelleme: 01 Aralık 2023

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında “Denetim Otoritesinin Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi kapanış töreni 30 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın Bülent ÖZCAN’ın kapanış konuşması gerçekleştirdiği Etkinliğe AB Delegasyonu, Hırvatistan Büyükelçiliği ve IPA süreçlerinde yer alan kamu kurumlarımızın temsilcileri katılım sağladı. Etkinlik proje ortakları olan Denetim Otoritesi görevini yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ve Hırvatistan Avrupa Birliği Programları Uygulama Sistemi Denetim Ajansı (Agency for Audit of European Union Programmes Implementation System -ARPA) tarafından proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri anlatan sunumlar ile tamamlandı.

Proje ile IPA fonlarının doğru ve etkin kullanımına ilişkin güvence sağlama, IPA yapılarının yönetim ve kontrol sistemlerinin hesap verebilirliğine ve etkin işleyişine katkıda bulunma ve Denetim Otoritesinin denetim faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir