AB Konseyi “Vergilendirme Alanında İdari İşbirliğine ilişkin Direktif (DAC8)” Değişikliğini Kabul Etti

Son Güncelleme: 19 Ekim 2023

AB’de “Vergilendirme Alanında İdari İşbirliğine ilişkin 2011/16/AB Direktifi (DAC8)” değişikliği 17 Ekim 2023 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi.

Bu değişiklik ile AB üyesi ülkeler arasında vergilendirme amacıyla otomatik bilgi değişiminin kapsamına kripto varlıklar ve e-para işlemleri de girecek. 

Böylece AB, G20 tarafından kabul edilen ve otomatik bilgi alışverişinde küresel standartları tamamlayıcı nitelikteki Kripto Varlık Raporlama Çerçevesini (CARF) ve Ortak Raporlama Standardını  (CRS) da benimsemiş oldu.

Vergi idareleri arasındaki işbirliğinin bu yeni alana genişletilmesinin, ekonominin dijitalleşmesinin vergilendirme alanında yarattığı zorlukların çözümüne katkı sağlayacağı düşünülüyor.

İlgili belgelere ulaşmak için: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/17/council-adopts-directive-to-boost-cooperation-between-national-taxation-authorities-dac8/

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir