Avrupa Komisyonu AB’deki Büyük, Sınır Ötesi İşletmelerin Vergi Uyum Maliyetlerini Azaltmaya Yönelik Önemli Bir Girişim Paketini (BEFIT) Kabul Etti

Son Güncelleme: 06 Ekim 2023

Avrupa Komisyonu AB’deki büyük, sınır ötesi işletmelerin vergi uyum maliyetlerini azaltmaya yönelik önemli bir girişim paketini (BEFIT) kabul etti. BEFIT’e göre sınır ötesi uluslararası işletmelerin vergi uyum maliyetleri %65 azaltılacak ve AB'deki büyüme ve rekabet gücüne katkı sağlanacak.

1 Temmuz 2028’de yürürlüğe girecek tasarıya göre şirket gruplarının vergi matrahını belirlemek için yeni ve tek bir kurallar dizisi getiriliyor. Küresel asgari vergilendirme düzeyine ilişkin OECD/G20 Uluslararası Vergi Anlaşması ve İkinci Sütun AB Direktifine de uyumlu olan teklif ile 27 farklı ulusal kurumlar vergi sistemlerinden kaynaklanan uyum maliyetleri azalacak, AB’de sınır ötesi yatırım cazip hale gelecek ve Avrupalı İşletmeler uluslararası rekabet avantajından faydalanacaklar.

İlgili Belgelere ulaşmak için:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/corporate-taxation/business-europe-framework-income-taxation-befit_en

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir